Pewny zysk, czyli lokata bankowa na tle innych produktów finansowych

Bankowość

Szybko zmieniająca się sytuacja na rynku finansowym powoduje, że wiele osób przykłada coraz większą wagę do bezpieczeństwa oszczędności. W niepewnych czasach ochrona zgromadzonych pieniędzy staje się priorytetem. W tej sytuacji istotne jest znalezienie odpowiednich instrumentów, w które zostaną ulokowane nadwyżki finansowe. Jednym z najpopularniejszych jest lokata bankowa. O tym, czy jest to optymalny wybór decyduje kilka czynników, w tym nasz apetyt na ryzyko.

Szybko zmieniająca się sytuacja na rynku finansowym powoduje, że wiele osób przykłada coraz większą wagę do bezpieczeństwa oszczędności. W niepewnych czasach ochrona zgromadzonych pieniędzy staje się priorytetem. W tej sytuacji istotne jest znalezienie odpowiednich instrumentów, w które zostaną ulokowane nadwyżki finansowe. Jednym z najpopularniejszych jest lokata bankowa. O tym, czy jest to optymalny wybór decyduje kilka czynników, w tym nasz apetyt na ryzyko.

Rynek finansowy nieustannie się rozwija. Przekłada się to na sytuację, w której klient zainteresowany pomnażaniem pieniędzy może wybrać jeden z wielu instrumentów przeznaczonych do tego celu. Obecnie można lokować środki na rynku akcji, surowców, walut, nieruchomości, a nawet "obstawiać" wybrane zjawiska atmosferyczne. Wszystko zależy od tego, na jaki produkt inwestycyjny się zdecydujemy.

Do najbardziej popularnych sposobów pomnażania oszczędności można zaliczyć samodzielne inwestowanie na rynku giełdowym, zakup jednostek funduszy inwestycyjnych, a także tradycyjne depozyty bankowe. Opłacalne jest także kupno nieruchomości, ale ze względu na duże wymagania kapitałowe, tan rodzaj pomnażania oszczędności jest raczej ograniczony.

Samodzielne inwestycje giełdowe są obarczone nie tylko dużym ryzykiem - klient musi sam wybrać interesujący go papier wartościowy - ale także wymagają poświęcenia temu dużej ilości czasu. Trzeba na bieżąco śledzić aktualnie panujące trendy, ponieważ wybór niewłaściwego momentu inwestycji może zakończyć się stratą. Dodatkowo ten sposób pomnażania oszczędności wymaga od inwestora przynajmniej podstawowej wiedzy na temat rynku finansowego.

Inną metodą lokowania nadwyżek finansowych jest zakup jednostek funduszy inwestycyjnych. Jest to nieco prostszy sposób od samodzielnych inwestycji na giełdzie, ponieważ ogranicza się tylko określenia swojej tolerancji na ryzyko oraz do wyboru odpowiedniego funduszu. Doborem instrumentów i samym zarządzaniem zajmują się już specjaliści. Niestety, z punktu widzenia klienta wybór nawet najbezpieczniejszej strategii nie niesie ze sobą gwarancji osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu. Wahania występujące na rynkach finansowych mogą spowodować, że nawet np. fundusze obligacji mogą w założonym przez klienta okresie przynieść stratę.

Produktem, który w stu procentach gwarantuje uzyskanie dodatniej stopy zwrotu jest tradycyjna lokata bankowa. W odróżnieniu od instrumentów wymienionych powyżej, zarobek, jaki można uzyskać z depozytów, nie zależy od przeceny na giełdzie papierów wartościowych, czy umiejętności zarządzającego wybranym funduszem inwestycyjnym. Klient decydujący się na założenie lokaty ze stałym oprocentowaniem z góry wie, jaką kwotę otrzyma po jej zakończeniu.

Dodatkowo środki zdeponowane na lokacie bankowej są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (100 proc. gwarancja do kwoty 100 tys. euro). Dzięki temu klient ma pewność, że nawet w przypadku upadłości banku, w którym zdeponował oszczędności, odzyska swoje pieniądze, co obecnie jest istotnym argumentem przy wyborze sposobu pomnażania oszczędności.

Zaletą lokaty bankowej jest także jej elastyczność. Osoba zdecydowana na pomnażanie swoich oszczędności przy wykorzystaniu tego produktu może bowiem dopasować do swoich potrzeb nie tylko kwotę, jaką chce ulokować, ale także okres, na jaki jest w stanie ją zamrozić. Na rynku występują depozyty o terminie zapadalności od kilku dni do nawet kilkudziesięciu miesięcy. Dzięki temu klient może w efektywny sposób zarządzać swoimi pieniędzmi.

Rynek finansowy oferuje klientom bardzo szerokie spektrum produktów przeznaczonych do pomnażania oszczędności. Wybór odpowiedniego zależy przede wszystkim od horyzontu inwestycyjnego danego klienta oraz jego tolerancji na możliwość poniesienia strat. Ogólnie przyjęta zasada jest taka, że jeśli interesuje nas długoterminowe pomnażanie pieniędzy np. na emeryturę lub wykształcenia dzieci, to powinniśmy skłonić się do produktów bardziej agresywnych (akcje, obligacje korporacyjne, jednostki funduszy akcyjnych czy surowcowych). W długim terminie osiągnięta przez nie średnia stopa zwrotu jest wyższa od tej uzyskanej z lokat bankowych. Z drugiej jednak strony, jeśli ponad możliwość większego zarobku przekładamy bezpieczeństwo naszych pieniędzy, to właśnie lokata bankowa będzie najlepszym wyborem.

Jacek Kasperczyk
analityk porównywarki finansowej Comperia.pl

Udostępnij artykuł: