PFR NCBR CVC FIZAN i dwa podmioty mają zgodę UOKiK na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy

Gospodarka

PFR NCBR CVC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (PFR NCBR CVC FIZAN), PGE Ventures i SpeedUp Management otrzymały zgodę Urzędu Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Energy Innovation SpeedUp Management ASI.

Urząd Ochrony KOnkurencji i Konsumentów - UOKIK - Logo
Źródło: UOKiK

PFR NCBR CVC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (PFR NCBR CVC FIZAN), PGE Ventures i SpeedUp Management otrzymały zgodę Urzędu Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Energy Innovation SpeedUp Management ASI.

PFR NCBR CVC FIZAN, PGE Ventures i SpeedUp Management otrzymały zgodę @UOKiKgovPL na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy #UOKiK

Wniosek wpłynął do UOKIK 18 września br.Energy Innovation SpeedUp Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo-akcyjna jest tworzona w wykonaniu Ramowej Umowy Inwestycyjnej z 19 lipca 2018 r. której stronami są ww. przedsiębiorcy, zawartej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.3. Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.2. Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem Funduszy CVC – BRIdge VC, oraz ewentualnie z użyciem dodatkowych środków pochodzących od NCBR, w celu utworzenia nowych lub wyboru istniejących funduszy corporate venture capital, których zadaniem będzie dokonywanie inwestycji w technologiczne spółki z sektora MŚP realizujące innowacyjne projekty.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: