PFR TFI przystąpiło do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Z rynku

Rada IZFiA zaakceptowała wniosek PFR TFI S.A. o przystąpienie do Izby. Jest to już drugie towarzystwo funduszy inwestycyjnych, po Alior TFI, które w tym roku dołączyło do IZFiA. Obecnie liczba zrzeszonych w Izbie firm wynosi 34 TFI, jeden dom maklerski oraz pięciu agentów transferowych, co łącznie daje 40 spółek obejmujących zakresem praktycznie cały aktywnie działający rynek powierników.

Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI
Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI Fot. Materiały prasowe

Rada IZFiA zaakceptowała wniosek PFR TFI S.A. o przystąpienie do Izby. Jest to już drugie towarzystwo funduszy inwestycyjnych, po Alior TFI, które w tym roku dołączyło do IZFiA. Obecnie liczba zrzeszonych w Izbie firm wynosi 34 TFI, jeden dom maklerski oraz pięciu agentów transferowych, co łącznie daje 40 spółek obejmujących zakresem praktycznie cały aktywnie działający rynek powierników.

Rada #IZFiA zaakceptowała wniosek #PFRTFI o przystąpienie do Izby @Grupa_PFR

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest częścią Grupy PFR, 100% akcji Towarzystwa należy do Polskiego Funduszu Rozwoju, jednego z najważniejszych podmiotów działających na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego i społecznego w kraju. PFR TFI zarządza aktywami o wartości ponad 7,5 mld PLN i 16 funduszami inwestycyjnymi, od wyspecjalizowanych funduszy zamkniętych, inwestujących w gospodarkę i rozwój polskich przedsiębiorstw, przez fundusze ukierunkowane na ekspansję zagraniczną, do specjalistycznych, jakimi są fundusze zdefiniowanej daty.

PFR TFI jest instytucją wyznaczoną w ramach PPK

PFR TFI jest również  instytucją wyznaczoną w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych i gwarantuje wszystkim pracodawcom i pracownikom dostęp do oferty PPK.Czytaj także: PPK: czy mali i średni przedsiębiorcy będą wybierali PFR TFI?

-  Cieszę się niezmiernie, że do naszego grona dołącza tak ważne dla rynku TFI, które pełni strategiczną rolę w jednym z najważniejszych projektów rządowych, jakim jest program PPK. PFR TFI ponadto posiada w swojej ofercie bardzo szeroką gamę rozwiązań inwestycyjnych, wypełniając w ten sposób zadania będące elementem realizacji „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Poprzez dołączenie do Izby tego podmiotu zyskujemy nie tylko prestiż, jako organizacja samorządowa funduszy inwestycyjnych, ale również wsparcie merytoryczne w postaci bardzo doświadczonego zespołu specjalistów reprezentujących to TFI - mówi Marcin Dyl, prezes zarządu IZFiA.

Izba jest dla rynku centrum wymiany danych

Izba jest dla rynku centrum wymiany danych, gdzie spływają projekty zmian w prawie, informacje od ministerstw i nadzoru. Przedstawiciele TFI uczestniczą we wspólnych spotkaniach z Urzędem KNF przedstawiając stanowisko rynku w kluczowych dla funduszy kwestiach. Izba prowadzi ze swoimi członkami konsultacje wszelkich projektów aktów prawnych, które mają wpływ na funkcjonowanie środowiska funduszy.– Nie tylko w Polsce, lecz także w całej Unii Europejskiej rynek usług powierniczych zmienia się bardzo dynamicznie. Nowe regulacje w założeniu mają zapobiec powtórzeniu się kryzysów z przeszłości, chroniąc nie tylko zainwestowane środki, lecz także cały system finansowy. Zgadzam się jednak z pojawiającym się coraz częściej w przestrzeni publicznej pytaniem o efektywność wprowadzanych zmian. Moim zdaniem nie możemy być tylko obserwatorami i recenzentami, którzy swoją aktywność ograniczają do wyrażania opinii lub kontestowania tej czy innej regulacji. Jestem przekonana, że realny wpływ na kierunek, charakter i tryb wprowadzanych zmian prawnych, które bezpośrednio oddziałują na funkcjonowanie naszych towarzystw, możliwy jest wyłącznie wtedy, gdy będzie mu towarzyszyć zaangażowanie przedstawicieli wszystkich towarzystw inwestycyjnych obecnych na polskim rynku. Oczywiście – i jestem też o tym przekonana – tylko wspólnie będziemy mogli wpływać na tworzenie klimatu i budowanie wizerunku wokół szeroko rozumianego rynku usług powierniczych, razem będzie nam łatwiej prowadzić niezbędne dla właściwego postrzegania oferowanych usług działania edukacyjne i informacyjne, wreszcie dzięki takiej współpracy zadbamy o promowanie etycznych postaw – co z kolei powinno przełożyć się na zaufanie i rozwój całego rynku usług finansowych -  mówi Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI S.A.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: