PFR TFI przystąpiło do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Z rynku

Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI
Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI Fot. Materiały prasowe

Rada IZFiA zaakceptowała wniosek PFR TFI S.A. o przystąpienie do Izby. Jest to już drugie towarzystwo funduszy inwestycyjnych, po Alior TFI, które w tym roku dołączyło do IZFiA. Obecnie liczba zrzeszonych w Izbie firm wynosi 34 TFI, jeden dom maklerski oraz pięciu agentów transferowych, co łącznie daje 40 spółek obejmujących zakresem praktycznie cały aktywnie działający rynek powierników.

Rada #IZFiA zaakceptowała wniosek #PFRTFI o przystąpienie do Izby @Grupa_PFR

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest częścią Grupy PFR, 100% akcji Towarzystwa należy do Polskiego Funduszu Rozwoju, jednego z najważniejszych podmiotów działających na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego i społecznego w kraju. PFR TFI zarządza aktywami o wartości ponad 7,5 mld PLN i 16 funduszami inwestycyjnymi, od wyspecjalizowanych funduszy zamkniętych, inwestujących w gospodarkę i rozwój polskich przedsiębiorstw, przez fundusze ukierunkowane na ekspansję zagraniczną, do specjalistycznych, jakimi są fundusze zdefiniowanej daty.

PFR TFI jest instytucją wyznaczoną w ramach PPK

PFR TFI jest również  instytucją wyznaczoną w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych i gwarantuje wszystkim pracodawcom i pracownikom dostęp do oferty PPK.

Czytaj także: PPK: czy mali i średni przedsiębiorcy będą wybierali PFR TFI?

–  Cieszę się niezmiernie, że do naszego grona dołącza tak ważne dla rynku TFI, które pełni strategiczną rolę w jednym z najważniejszych projektów rządowych, jakim jest program PPK. PFR TFI ponadto posiada w swojej ofercie bardzo szeroką gamę rozwiązań inwestycyjnych, wypełniając w ten sposób zadania będące elementem realizacji „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Poprzez dołączenie do Izby tego podmiotu zyskujemy nie tylko prestiż, jako organizacja samorządowa funduszy inwestycyjnych, ale również wsparcie merytoryczne w postaci bardzo doświadczonego zespołu specjalistów reprezentujących to TFI – mówi Marcin Dyl, prezes zarządu IZFiA.

Izba jest dla rynku centrum wymiany danych

Izba jest dla rynku centrum wymiany danych, gdzie spływają projekty zmian w prawie, informacje od ministerstw i nadzoru. Przedstawiciele TFI uczestniczą we wspólnych spotkaniach z Urzędem KNF przedstawiając stanowisko rynku w kluczowych dla funduszy kwestiach. Izba prowadzi ze swoimi członkami konsultacje wszelkich projektów aktów prawnych, które mają wpływ na funkcjonowanie środowiska funduszy.

– Nie tylko w Polsce, lecz także w całej Unii Europejskiej rynek usług powierniczych zmienia się bardzo dynamicznie. Nowe regulacje w założeniu mają zapobiec powtórzeniu się kryzysów z przeszłości, chroniąc nie tylko zainwestowane środki, lecz także cały system finansowy. Zgadzam się jednak z pojawiającym się coraz częściej w przestrzeni publicznej pytaniem o efektywność wprowadzanych zmian. Moim zdaniem nie możemy być tylko obserwatorami i recenzentami, którzy swoją aktywność ograniczają do wyrażania opinii lub kontestowania tej czy innej regulacji. Jestem przekonana, że realny wpływ na kierunek, charakter i tryb wprowadzanych zmian prawnych, które bezpośrednio oddziałują na funkcjonowanie naszych towarzystw, możliwy jest wyłącznie wtedy, gdy będzie mu towarzyszyć zaangażowanie przedstawicieli wszystkich towarzystw inwestycyjnych obecnych na polskim rynku. Oczywiście – i jestem też o tym przekonana – tylko wspólnie będziemy mogli wpływać na tworzenie klimatu i budowanie wizerunku wokół szeroko rozumianego rynku usług powierniczych, razem będzie nam łatwiej prowadzić niezbędne dla właściwego postrzegania oferowanych usług działania edukacyjne i informacyjne, wreszcie dzięki takiej współpracy zadbamy o promowanie etycznych postaw – co z kolei powinno przełożyć się na zaufanie i rozwój całego rynku usług finansowych –  mówi Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI S.A.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: