PFR: w ewidencji PPK obecnie 17 podmiotów, głównie TFI

Mój plan emerytalny

Mężczyzna trzymający umowę z napisem: Pracowcznicze plany kapitałowe
Pracownicze plany kapitałowe - PPK Fot. stock.adobe.com/bnorbert3

Do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju zostało wpisanych do tej pory 17 podmiotów zarządzających. Zarządzane przez nie instytucje finansowe mogą uczestniczyć w systemie pracowniczych planów kapitałowych, podał PFR.

Do ewidencji PPK prowadzonej przez @Grupa_PFR zostało wpisanych do tej pory 17 podmiotów zarządzających. Zarządzane przez nie instytucje finansowe mogą uczestniczyć w systemie #PPK

“Instytucje wpisane do tej pory do ewidencji PPK to (w kolejności alfabetycznej):
• Aegon PTE S.A.
• Aviva Investors TFI S.A.
• AXA TFI S.A.
• Compensa TUNŻ S.A.
• Esaliens TFI S.A.
• Investors TFI S. A.
• Millennium TFI S.A.
• Nationale-Nederlanden PTE S.A.
• NN Investment Partners TFI S.A.
• Pekao TFI S.A.
• PKO TFI S.A.
• Pocztylion Arka PTE
• Santander TFI S.A.
• TFI Allianz Polska S.A.
• TFI PZU S.A.
• Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ‘Warta’ S.A.
• Union Investment TFI S.A.
Dodatkowo wniosek do PFR o wpisanie do ewidencji złożyła kolejna instytucja” – czytamy w komunikacie.

Lista podmiotów zarządzających, które zostały wpisane do ewidencji PPK jest sukcesywnie umieszczona na Portalu MojePPK.pl. Obecnie znajdują się tam oferty 11 podmiotów.

Więcej najnowszych wiadomości o PPK >>>

Instytucjami finansowymi, które mogą oferować zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach PPK, są wyłącznie: fundusz inwestycyjny, zarządzany przez TFI; fundusz emerytalny, zarządzany przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE) albo pracownicze towarzystwo emerytalne (PrTE); zakład ubezpieczeń.

Jakie wymogi trzeba spełnić?

PFR przypomina, że aby dana instytucja została wpisana do ewidencji PPK, musi spełnić szereg wymogów: posiadać co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – co najmniej 3 lata doświadczenia w prowadzeniu działalności w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym; posiadać kapitał własny, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – dopuszczone środki własne w wysokości co najmniej 25 mln zł, w tym co najmniej 10 mln zł w środkach płynnych (rozumianych jako lokaty określone dla funduszu rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178 ustawy o funduszach inwestycyjnych); a także zarządzać odpowiednią liczbą funduszy lub subfunduszy zdefiniowanej daty.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: