PFR: w ewidencji PPK obecnie 17 podmiotów, głównie TFI

Mój plan emerytalny

Do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju zostało wpisanych do tej pory 17 podmiotów zarządzających. Zarządzane przez nie instytucje finansowe mogą uczestniczyć w systemie pracowniczych planów kapitałowych, podał PFR.

Mężczyzna trzymający umowę z napisem: Pracowcznicze plany kapitałowe
Pracownicze plany kapitałowe - PPK Fot. stock.adobe.com/bnorbert3

Do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju zostało wpisanych do tej pory 17 podmiotów zarządzających. Zarządzane przez nie instytucje finansowe mogą uczestniczyć w systemie pracowniczych planów kapitałowych, podał PFR.

Do ewidencji PPK prowadzonej przez @Grupa_PFR zostało wpisanych do tej pory 17 podmiotów zarządzających. Zarządzane przez nie instytucje finansowe mogą uczestniczyć w systemie #PPK

"Instytucje wpisane do tej pory do ewidencji PPK to (w kolejności alfabetycznej): • Aegon PTE S.A. • Aviva Investors TFI S.A. • AXA TFI S.A. • Compensa TUNŻ S.A. • Esaliens TFI S.A. • Investors TFI S. A. • Millennium TFI S.A. • Nationale-Nederlanden PTE S.A. • NN Investment Partners TFI S.A. • Pekao TFI S.A. • PKO TFI S.A. • Pocztylion Arka PTE • Santander TFI S.A. • TFI Allianz Polska S.A. • TFI PZU S.A. • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 'Warta' S.A. • Union Investment TFI S.A. Dodatkowo wniosek do PFR o wpisanie do ewidencji złożyła kolejna instytucja" - czytamy w komunikacie.

Lista podmiotów zarządzających, które zostały wpisane do ewidencji PPK jest sukcesywnie umieszczona na Portalu MojePPK.pl. Obecnie znajdują się tam oferty 11 podmiotów.Więcej najnowszych wiadomości o PPK >>>Instytucjami finansowymi, które mogą oferować zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach PPK, są wyłącznie: fundusz inwestycyjny, zarządzany przez TFI; fundusz emerytalny, zarządzany przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE) albo pracownicze towarzystwo emerytalne (PrTE); zakład ubezpieczeń.

Jakie wymogi trzeba spełnić?

PFR przypomina, że aby dana instytucja została wpisana do ewidencji PPK, musi spełnić szereg wymogów: posiadać co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – co najmniej 3 lata doświadczenia w prowadzeniu działalności w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym; posiadać kapitał własny, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – dopuszczone środki własne w wysokości co najmniej 25 mln zł, w tym co najmniej 10 mln zł w środkach płynnych (rozumianych jako lokaty określone dla funduszu rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178 ustawy o funduszach inwestycyjnych); a także zarządzać odpowiednią liczbą funduszy lub subfunduszy zdefiniowanej daty.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: