PGE: 808 mln zł zysku netto, 2,21 mld zł EBITDA w I kw. 2021 r.

ESG

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 808 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 432 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Logo PGE
Źródło: PGE

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 808 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 432 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1 164 mln zł wobec 773 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 2 206 mln zł wobec 1 770 mln zł rok wcześniej.

"EBITDA Grupy PGE w I kwartale 2021 roku zwiększyła się o 0,4 mld zł w relacji do I kwartału 2020 r., osiągając poziom 2,2 mld zł ze względu na czynniki operacyjne, takie jak wyższa produkcja energii elektrycznej i ciepła, wzrost cen ciepła, przychody z rynku mocy oraz wyższe wolumeny dystrybuowanej energii i poprawa marży w segmencie sprzedaży.

Czytaj także: PGE: zamknięcie kopalni Turów spowodowałoby straty w wysokości 13,5 mld zł >>>

 - Energetyka Konwencjonalna (zysk EBITDA na poziomie 511 mln zł, wzrost o 3% rok do roku). Spadek marży na produkcji energii elektrycznej został skompensowany wyższą produkcją oraz przychodami z rynku mocy.

- Ciepłownictwo (zysk EBITDA na poziomie 510 mln zł, wzrost o 49% rok do roku). Znacząca poprawa wyników ze względu na wzrost produkcji oraz cen ciepła.

- Energetyka Odnawialna (zysk EBITDA na poziomie 193 mln zł, analogicznie rok do roku). Wyższe ceny energii na rynku SPOT zrównoważyły spadek produkcji elektrowni wiatrowych spowodowany zdecydowanie gorszymi warunkami wietrznymi.

- Dystrybucja (zysk EBITDA na poziomie 658 mln  zł, wzrost o 15% rok do roku). Zwiększył się wolumen przesyłanej energii oraz nastąpił wzrost taryfy dystrybucyjnej.

- Obrót (zysk EBITDA na poziomie 352 mln  zł, wzrost o 61% rok do roku). Nastąpił wzrost marży handlowej w większości grup klientów w efekcie lepszego zabezpieczenia zakupów energii elektrycznej" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11 900 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 12 591 mln zł rok wcześniej.

"Wolumen produkcji energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych Grupy PGE zanotował w I kwartale 2021 roku wzrost o 1,7 TWh (11% r/r) i wyniósł 17,1 TWh. Wyższy poziom produkcji energii elektrycznej był efektem większego zapotrzebowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, niższego importu energii oraz słabszej generacji źródeł wiatrowych. Szczególnie wyraźnie zwiększyła się produkcja w elektrowniach na węglu brunatnym, osiągając wartość 8,6 TWh (zmiana o 19% r/r, największy przyrost produkcji nastąpił w Elektrowni Turów o 0,8 TWh). Generacja z węgla kamiennego wzrosła o 8% i wyniosła 6,2 TWh. Odnawialne źródła energii wyprodukowały łącznie 0,6 TWh (spadek o 16% r/r), na mniejszą produkcję w tym segmencie wpłynęły przede wszystkim niekorzystne warunki wietrzne" - czytamy dalej.

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej osiągnął wartość 9,5 TWh (wzrost o 4% r/r, ze względu na wyższe zapotrzebowania na energię elektryczną w KSE, szczególnie widoczny w gospodarstwach domowych). Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 9,7 TWh (spadek o 10% r/r obejmujący głównie taryfy biznesowe). Wolumen sprzedaży ciepła miał wartość 23 PJ (wzrost o 16% r/r) ze względu na temperatury zewnętrzne niższe średnio o 1,6°C r/r.

Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne Grupy PGE w I kwartale 2021 roku osiągnęły wartość 0,8 mld zł i były o 0,1 mld niższe r/r, głównie ze względu na ograniczony zakres prowadzonych prac w segmencie Dystrybucji, spowodowany niesprzyjającymi warunkami pogodowymi.

Poziom zadłużenia netto wyniósł 9,07 mld zł, co oznacza wzrost o 0,7 mld zł w stosunku do IV kwartału 2020 r. oraz spadek o 4,9 mld w relacji do I kwartału 2020 r. Wskaźnik zadłużenia netto w relacji do EBITDA (dług netto/ LTM EBITDA) wyniósł 1,42x i zmniejszył się w relacji do analogicznego kwartału 2020 r., kiedy wynosił 1,96x.

"W ciągu ostatniego roku naszej pracy, dzięki optymalizacji działalności operacyjnej, udało nam się istotnie obniżyć poziom zadłużenia. Niski poziom zadłużenia to możliwość realizacji naszej strategii i finansowania kolejnych inwestycji w ważnym dla nas kierunku, jakim są odnawialne i niskoemisyjne źródła energii" - skomentował prezes Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 196 mln zł wobec 222 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: