PGE Ventures i ValueTech zainwestowały 2,5 mln zł w spółkę Lerta. Firma znalazła sposób na deficyty prądu?

ESG

W Polsce może zabraknąć prądu. Popyt na energię elektryczną systematycznie rośnie i tylko w 2017 roku zwiększył się o 2 proc. W 2021 roku niedobory prądu w naszym kraju mogą sięgnąć 2 tys. godzin rocznie. Rozwiązanie problemu znalazła polska firma Lerta, która stworzyła automatycznie samobilansującą się wirtualną elektrownię. W rozwój technologii 2,5 miliona złotych zainwestowały właśnie fundusze PGE Ventures i ValueTech.

Słupy wysokiego napięcia
Fot. Pixabay.com

W Polsce może zabraknąć prądu. Popyt na energię elektryczną systematycznie rośnie i tylko w 2017 roku zwiększył się o 2 proc. W 2021 roku niedobory prądu w naszym kraju mogą sięgnąć 2 tys. godzin rocznie. Rozwiązanie problemu znalazła polska firma Lerta, która stworzyła automatycznie samobilansującą się wirtualną elektrownię. W rozwój technologii 2,5 miliona złotych zainwestowały właśnie fundusze PGE Ventures i ValueTech.

#PGEVentures i #ValueTech zainwestowały 2,5 mln zł w spółkę #Lerta, która opracowała automatycznie samobilansującą się wirtualną elektrownię #energetyka #prąd

"Rozwiązanie oferowane przez Lertę to odpowiedź na problem dynamicznie zmieniającego się dziennego profilu zużycia energii. Zniwelowanie różnic pomiędzy szczytowym a pozaszczytowym zużyciem energii spowoduje wzrost bezpieczeństwa systemu energetycznego oraz pozwoli zredukować koszty związane z utrzymaniem sieci elektroenergetycznej i ze sprzedażą energii. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia dużych wytwórców i sprzedawców energii. Jako PGE Ventures chcemy inwestować w tego typu innowacyjne technologie w obszarze energetyki. Dostrzegamy ich znaczący potencjał do wzrostu oraz wierzymy, że w przyszłości będzie to nowa gałąź usług dla energetyki" – powiedział prezes PGE Ventures Piotr Czak, cytowany w komunikacie."ValueTech jest funduszem venture capital inwestującym w młode firmy technologiczne, które rozwijają przełomowe rozwiązania dla przemysłu, zwłaszcza energetyki. Zdecydowaliśmy się zainwestować w spółkę Lerta, ponieważ widzimy duży globalny potencjał w rozwiązaniach softwarowych dla przemysłu energetycznego, które wykorzystują sztuczną inteligencję i Internet Rzeczy. Dodatkowo, Lerta jako jedna z pierwszych firm z Polski wychodzi ze swoimi inteligentnymi rozwiązaniami na ten specyficzny rynek" - dodał Paweł Bochniarz, partner w funduszu ValueTech.

Rozwiązaniem stworzonym przez Lertę zainteresowały się także m.in. Enea i Tauron, które nawiązały komercyjną współpracę ze spółką, podano także.W 2017 roku spółka zawarła umowę z NCBiR w ramach tak zwanej szybkiej ścieżki i otrzymała prawie 1,1 mln złotych na rozwój platformy do analizy poboru energii elektrycznej i gazu w gospodarstwach domowych. Opracowana przez Lertę wirtualna elektrownia umożliwia reagowanie w czasie rzeczywistym na zwiększone zapotrzebowanie na energię poprzez włączenie nowych jednostek wytwarzających, np. farm wiatrowych czy fotowoltaicznych. System może również automatycznie redukować zapotrzebowanie na energię, minimalnie zmieniając parametry oświetlenia czy klimatyzacji w biurowcach i galeriach handlowych."Dziś sprzedawcy energii muszą bardzo precyzyjnie przewidywać, ile jej zakupić, aby zaspokoić potrzeby wszystkich odbiorców. Zarówno przeszacowanie, jak i niedoszacowanie ilości zakupionej energii skutkuje stratami finansowymi. Podstawowym celem naszego rozwiązania jest dążenie do tego, aby w każdej chwili zapewnić równowagę pomiędzy mocą wytwarzaną a konsumowaną. To technologia adresowana przede wszystkim do dużych sprzedawców energii. Dzięki niej mogą oni w elastyczny sposób zarządzać popytem i podażą mocy, przez co nie muszą np. dokupywać energii na rynku bilansującym" – powiedział założyciel i prezes Lerty Borys Tomala, cytowany w komunikacie.

Lerta to spółka rozwijająca nowoczesne technologie dla sektora energetycznego. Firma m.in. oferuje sprzedawcom energii wsparcie w cyfryzacji i rozwoju biznesu, a także w zindywidualizowaniu oferty dzięki umiejętnemu systemowi opomiarowania i analiz. Platforma Lerta, bazująca na autorskich rozwiązaniach hardware, software i sztucznej inteligencji umożliwia pomiar i analizę wytwarzanej energii elektrycznej oraz jej poboru przez gospodarstwa domowe i klientów biznesowych. Technologia umożliwia m.in. zarządzanie rozproszonymi jednostkami wytwarzającymi energię elektryczną oraz inteligentne sterowanie urządzeniami w domach konsumentów.Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: