PGNiG: 0,15 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Gospodarka

0006

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 866,75 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,15 zł na akcję.

W 2017 r. spółka #PGNiG miała 2 923 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej #dywidenda

„Zarząd PGNiG ponadto zaproponował, aby:

a. na dzień dywidendy ustanowić 19 lipca 2018 roku,

b. na dzień wypłaty dywidendy ustanowić 3 sierpnia 2018 roku” – czytamy w komunikacie.

2 923 mln zł skonsolidowanego zysku netto

W 2017 r. spółka miała 2 923 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 351 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 2 034 mln zł wobec 2 576 mln zł zysku rok wcześniej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: