PGNiG: 687 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kwartale 2021 r.

ESG

Grupa kapitałowa PGNiG miała w drugim kwartale 2021 roku 10,43 mld zł przychodów, 1,8 mld zł EBITDA, 980 mln zł zysku operacyjnego oraz 687 mln zł zysku netto - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Centrala PGNiG
Fot. Materiały prasowe PGNiG

Grupa kapitałowa PGNiG miała w drugim kwartale 2021 roku 10,43 mld zł przychodów, 1,8 mld zł EBITDA, 980 mln zł zysku operacyjnego oraz 687 mln zł zysku netto - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

W analogicznym okresie 2020 roku zysk netto wynosił 5,14 mld zł, EBITDA 7,27 mld zł, a przychody 7,28 mld zł.

W całym pierwszym półroczu 2021 roku grupa PGNiG miała blisko 25 mld zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 19 proc. rdr).

Koszty operacyjne

Koszty operacyjne wzrosły o 61 proc. rdr do 21,57 mld zł, w czym - jak tłumaczy spółka - istotny udział miał gwałtowny wzrost cen pozyskania gazu spowodowany rekordowo wysokimi notowaniami paliwa na międzynarodowych rynkach.

Spadek EBITDA i EBIT

Wynik EBITDA spadł w pierwszej połowie roku o 44 proc. rdr do 5,2 mld zł, a EBIT o 55 proc., do 3,42 mld zł. Grupa wypracowała 2,43 mld zł zysku netto, o 59 proc. mniej niż w tym samym okresie 2020 roku.

Spadek EBITDA i EBIT rok do roku jest efektem uwzględnienia w ubiegłorocznych wynikach zwrotu przez Gazprom nadpłaty z tytułu dostawy gazu ziemnego w konsekwencji wygranego przez PGNiG arbitrażu.

"Jeżeli w wynikach I półrocza 2020 r. pominąć kwotę zwrotu, to w tym roku EBITDA GK PGNiG była wyższa od ubiegłorocznej o 17 proc. a EBIT o 25 procent. Mniejsza była także dynamika kosztów operacyjnych, które wzrosły o 18 proc. rok do roku" - podał PGNiG w komunikacie prasowym.

Czytaj także: Wicepremier Jacek Sasin: przejęcie PGNiG przez Orlen prawdopodobnie nie w tym roku >>>

Wolumen sprzedaży gazu ziemnego w I półroczu wzrósł rok do roku o 8 proc. do 18,2 mld m sześciennych.

"Wzrost sprzedaży gazu jest nie tylko efektem mroźnej zimy i zwiększonego zużycia paliwa do celów grzewczych, ale także wyraźnego ożywienia gospodarczego w II kwartale tego roku. Liczymy, że proces transformacji energetycznej w Polsce będzie oznaczać dalszy wzrost zapotrzebowania na gaz" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Paweł Majewski, prezes PGNiG.

W pierwszym półroczu wydatki inwestycyjne PGNiG wyniosły 2,62 mld zł, z czego w segmencie Dystrybucji 1,33 mld zł, w segmencie Poszukiwań i Wydobycia 0,87 mld zł, a w Wytwarzaniu 0,41 mld zł.

Poszukiwanie i wydobycie

Przychody segmentu w I półroczu 2021 roku wyniosły 3,79 mld zł, co oznacza wzrost o 79 proc. rok do roku. Wynik EBITDA był ponad 10-krotnie wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 2,75 mld zł. Na poprawę wskaźników finansowych największy wpływ miał wzrost cen węglowodorów.

Średnie notowania ropy Brent wyrażone w złotych były w tym okresie o 49 proc. wyższe niż przed rokiem, a średnia cena gazu na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii wzrosła o 159 proc. rdr.

Wolumen wydobycia ropy naftowej wyniósł 608 tys. ton i był niższy o 7 proc. rdr. Z kolei wolumen produkcji gazu ziemnego wzrósł rdr o 7 proc. do 2,34 mld m sześc., na co złożyło się większe wydobycie w Norwegii i Pakistanie.

W samym II kwartale przychody segmentu wzrosły o 136 proc. rdr do 2 mld zł. EBITDA wyniosła 1,406 mld zł wobec 173 mln zł przed rokiem.

Obrót i magazynowanie

Wolumen sprzedaży gazu wyniósł w I półroczu 17,68 mld metrów sześc. i był o 7 proc. wyższy niż przed rokiem. Przychody ze sprzedaży gazu wzrosły o 18 proc. rdr do 17,53 mld zł. Uwzględniając sprzedaż ropy naftowej i energii elektrycznej segment wypracował 19,46 mld zł przychodów, co stanowi wzrost o 18 proc.

Wynik EBITDA segmentu wyniósł 0,27 mld zł i był niższy niż przed rokiem o 96 procent. Spadek był spowodowany wyższym kosztem pozyskania gazu wskutek wzrostu notowań paliwa na światowych rynkach oraz wpływem zwrotu nadpłaty w efekcie wygranego przez PGNiG arbitrażu z Gazpromem na wyniki grupy w I półroczu 2020 roku.

W drugim kwartale tego roku przychody segmentu wzrosły o 48 proc. do 7,97 mld zł. Na poziomie EBITDA grupa zanotowała stratę w wysokości 220 mln zł wobec 6,65 mld zł zysku przed rokiem.

Dystrybucja

Przychody segmentu w I półroczu wzrosły rdr o 19 proc. do 2,87 mld zł, przede wszystkim w konsekwencji wyższego wolumenu dystrybuowanego gazu, który zwiększył się o 19 proc. do 7,35 mld m sześc. Wynik EBITDA segmentu wyniósł 1,55 mld zł – o 32 proc. więcej rdr.

W drugim kwartale przychody segmentu wzrosły o 18 proc. rdr do 1,2 mld zł. Wolumen dystrybuowanego gazu wzrósł w tym okresie o 25 proc. do 2,8 mld m sześc. EBITDA zwiększyła się o 34 proc. rdr do 542 mln zł.

Wytwarzanie

Segment wypracował w I półroczu 1,69 mld zł przychodów oraz 0,63 mld zł EBITDA, co stanowi wzrost odpowiednio o 14 i 19 proc. rdr.

W samym drugim kwartale sprzedaż wzrosła o 17 proc. rdr do 589 mln zł. EBITDA wzrosła o 45 proc. do 170 mln zł.

PGNiG ma aneksy do umów na dostawy LNG, które zwiększą wolumen dostaw o 2 mln ton rocznie

PGNiG zawarło z Venture Global Plaquemines LNG, LLC oraz Venture Global Calcasieu Pass, LLC aneksy do umów na dostawy LNG, które zwiększą wolumen o 2 mln ton rocznie - podał koncern w komunikacie.

W wyniku podpisania aneksów łączny wolumen dostaw LNG pochodzących z Venture Global Plaquemines LNG, LLC oraz Venture Global Calcasieu Pass, LLC wyniesie 5,5 mln ton LNG rocznie, co odpowiada łącznemu wolumenowi około 7,4 mld m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji.

W przypadku Calcasieu Pass LNG w Calcasieu Parish nastąpi zwiększenie dostaw z 1 mln ton do 1,5 mln ton LNG rocznie przez 20 lat.

W przypadku Plaquemines LNG w Plaquemines Parish nastąpi zwiększenie dostaw z 2,5 mln ton do 4 mln ton LNG rocznie przez 20 lat. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: