PGNiG dostał od Gazpromu 1,5 mld dolarów zwrotu nadpłaty za gaz

Gospodarka

Rosyjski koncern Gazprom poinformował we wtorek, że przekazał polskiej firmie PGNiG 1,5 mld dolarów nadpłaty za gaz, dostarczany po 1 listopada 2014 roku. Zwrot tej kwoty nakazał stronie rosyjskiej Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie w wyroku z 30 marca 2020 roku.

Logo PGNiG
Źródło: Materiały prasowe

Rosyjski koncern Gazprom poinformował we wtorek, że przekazał polskiej firmie PGNiG 1,5 mld dolarów nadpłaty za gaz, dostarczany po 1 listopada 2014 roku. Zwrot tej kwoty nakazał stronie rosyjskiej Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie w wyroku z 30 marca 2020 roku.

30 marca 2020 r. #PGNiG wygrało w arbitrażu spór z firmą #Gazprom o ceny gazu w kontrakcie jamalskim #GazZiemny #WyrokArbitrażowy #ZwrotNadpłaty @GK_PGNiG

W cytowanym przez dziennik Kommiersant komunikacie spółka Gazprom Export poinformowała, że przekazała stronie polskiej „środki finansowe, podlegające zwrotowi zgodnie z decyzją arbitrażu”.

Gazprom zastrzegł przy tym, że nie zgadza się z decyzją sztokholmskiego Trybunału i nadal odwołuje się od niej w sądzie wyższej instancji.

Zgodnie z obowiązującą praktyką strony zobowiązane są do wykonania decyzji arbitrażu i wypełniania warunków umowy, zarządzonych przez arbitraż nawet w tym wypadku, gdy odwołują się od wyroku.

Czytaj także: PGNiG powinno otrzymać ok. 1,5 mld USD odszkodowania od Gazpromu

Aneks do kontraktu jamalskiego

W połowie czerwca 2020 r. PGNiG poinformowało, że zawarło z Gazpromem aneks do kontraktu jamalskiego, w którym m.in. uzgodniono, że 1 lipca br. rosyjski koncern zwróci kwotę około 1,5 mld dolarów.

W aneksie strony potwierdziły zasady stosowania formuły cenowej zakupu gazu, dostarczanego w ramach kontraktu jamalskiego, a wskazanej w wyroku arbitrażu.

30 marca 2020 r. PGNiG wygrało w arbitrażu spór z Gazpromem o ceny gazu w kontrakcie jamalskim. Na mocy wyroku trybunału w Sztokholmie nowa cena ma być naliczana od 1 listopada 2014 r.

Polski koncern oszacował, że powinien odzyskać od Gazpromu ponad 6 mld zł nadpłaty, i zapowiedział podjęcie kroków w tym kierunku.

Czytaj także: PGNiG ma otrzymać ok. 1,5 mld USD netto zwrotu od Gazpromu, aneks do kontraktu jamalskiego podpisany

Skarga nie wpływa na wykonanie wyroku

Na początku czerwca Gazprom złożył skargę na wyrok arbitrażu do Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie, domagając się w niej uchylenia wyroku z 30 marca.

PGNiG podkreślało wtedy, że skarga nie wpływa na realizację wyroku arbitrażu, a poza tym Sąd Apelacyjny w Sztokholmie bada zaskarżone postępowanie arbitrażowe jedynie pod względem proceduralnym i nie ma możliwości zmiany wyroku arbitrażu w zakresie merytorycznym.

Czytaj także: Nord Stream 2: UOKiK wszczął postępowanie przeciw Gazpromowi, grozi mu do 50 mln euro kary

Z Moskwy Anna Wróbel.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: