PGNiG jednak nie wypłaci dywidendy? Skarb Państwa wnioskuje o zatrzymanie zysku w spółce

Gospodarka

Centrala PGNiG
Fot. Materiały prasowe PGNiG

Skarb Państwa wnioskuje, by całość zysku netto Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) pozostała w spółce w postaci kapitału rezerwowego wysokości 866,7 mln zł oraz kapitału zapasowego wysokości 1 167 mln zł, wynika z projektu uchwały na ZWZ kontynuowanego po przerwie 20 lipca. Wcześniejszy projekt uchwały ws. podziału zysku za ub. rok zakładał wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję.

Wcześniejszy projekt uchwały ws. podziału zysku za ub. rok zakładał wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję #PGNiG

„(…) Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki PGNiG S.A. postanawia dokonać podziału zysku finansowego netto spółki PGNiG S.A. za rok 2017 w kwocie 2 034 103 359,3 zł w następujący sposób:

a) kwotę 866 747 228,55 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację krajowej sieci dystrybucyjnej gazu,

b) kwotę 1 167 356 130,75 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego spółki” – czytamy w projekcie uchwały.

Wcześniejszy projekt zakładał wypłatę dywidendy

Według wcześniejszych projektów uchwał na walne, zwołane na 29 czerwca br., akcjonariusze PGNiG mieli zdecydować o przeznaczeniu 866,75 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co dałoby wypłatę w wysokości 0,15 zł na akcję.

Pod koniec czerwca akcjonariusze PGNiG podjęli uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach walnego zgromadzenia do 6 lipca 2018 r. Następnie ZWZ zostało przerwane do 20 lipca.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: