PGNiG ma otrzymać ok. 1,5 mld USD netto zwrotu od Gazpromu, aneks do kontraktu jamalskiego podpisany

ESG

PGNiG podpisał 5 czerwca z Gazpromem aneks do kontraktu jamalskiego, w ramach którego polska spółka spodziewa się otrzymania do 1 lipca 2020 roku ok. 1,5 mld USD netto zwrotu - podał PGNiG w komunikacie.

Centrala PGNiG
Fot. Materiały prasowe PGNiG

PGNiG podpisał 5 czerwca z Gazpromem aneks do kontraktu jamalskiego, w ramach którego polska spółka spodziewa się otrzymania do 1 lipca 2020 roku ok. 1,5 mld USD netto zwrotu - podał PGNiG w komunikacie.

.@GK_PGNiG podpisał z Gazpromem aneks do #KontraktJamalski, w ramach którego polska spółka spodziewa się otrzymania do 1 lipca 2020 ok. 1,5 mld USD netto zwrotu #PGNiG #Gazprom

"W treści aneksu strony potwierdziły zasady stosowania formuły cenowej zakupu gazu dostarczanego w ramach Kontraktu Jamalskiego, wskazanej w wyroku końcowym Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie wydanego w dniu 30 marca 2020 r. Ponadto w Aneksie określone zostały warunki wzajemnego rozliczenia pomiędzy stronami skutków finansowych wynikających z zastosowania nowej formuły cenowej z mocą wsteczną od dnia 1 listopada 2014 r. W konsekwencji spółka spodziewa się zwrotu nadpłaty przez Gazprom na rzecz PGNiG w kwocie około 1,5 mld USD netto, zgodnie z oceną wskazaną w raporcie bieżącym nr 13/2020 z dnia 30 marca 2020 r. Termin płatności przez Gazprom uzgodniono na do dnia 1 lipca 2020 r." - napisano.

Trybunał Arbitrażowy zmienił formułę cenową zakupu gazu dostarczanego przez Gazprom

PGNiG poinformowało w marcu 2020 roku o wygranym w arbitrażu sporze z Gazpromem.

Na mocy wyroku końcowego Trybunał Arbitrażowy zmienił formułę cenową zakupu gazu dostarczanego przez Gazprom w ramach kontraktu jamalskiego m.in. poprzez jej istotne i bezpośrednie powiązanie z notowaniami rynkowymi gazu ziemnego na europejskim rynku energetycznym. Zastosowanie zmienionej formuły cenowej będzie oznaczać dla PGNiG zasadniczą poprawę warunków prowadzenia działalności handlowej, dzięki większej spójności pomiędzy indeksacją cen wpływających na koszt pozyskania gazu z importu, a rynkową polityką cenową sprzedaży gazu.

Zawarta w kontrakcie klauzula take or pay

Podpisany w 1996 roku kontrakt jamalski przewiduje dostawy ok. 10,2 mld metrów sześciennych gazu rocznie. Zgodnie z zawartą w kontrakcie klauzulą take or pay (ang. bierz lub płać) PGNiG musi płacić za co najmniej 8,7 mld metrów sześciennych gazu rocznie, nawet jeśli go nie potrzebuje. Każda ze stron może co trzy lata wystąpić o zmianę ceny gazu, jeżeli uzna, że aktualna nie odpowiada warunkom rynkowym. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: