PGNiG Obrót Detaliczny, PKO Bank Polski i KIR rozpoczynają współpracę w zakresie wdrażania rozwiązań cyfrowych

Gospodarka

Elektroniczna identyfikacja
Fot. stock.adobe.com/twobee

Działając na zasadach partnerskich, PKO Bank Polski – największy pod względem liczby klientów detalicznych bank w Polsce, PGNiG Obrót Detaliczny – lider rynku gazu ziemnego w Polsce oraz KIR – kluczowy partner infrastrukturalny sektora bankowego, dostarczający zaawansowane rozwiązania technologiczne, łączą siły w dążeniu do realizacji idei Polski cyfrowej. Podpisany przez partnerów list intencyjny dotyczy m.in. wdrożenia usługi mojeID, która pozwoli klientom na elektroniczne potwierdzanie tożsamości i tym samym ułatwi dostęp do wielu usług on-line. Porozumienie dotyczy także planowanych wdrożeń, m.in usług: Szafir, Qlips, WebPOS Paybynet.

Podpisany przez partnerów list intencyjny dotyczy m.in. wdrożenia usługi #mojeID, która pozwoli klientom na elektroniczne potwierdzanie tożsamości i tym samym ułatwi dostęp do wielu usług on-line #KIR #PKOBP #PGNiG @RzecznikKIR @PKOBP

PKO Bank Polski, jako pierwszy polski bank i dostawca tożsamości podpisał umowę z Krajową Izbą Rozliczeniową dotyczącą możliwości korzystania z usługi mojeID przez klientów banku. Bank, wspólnie z KIR, pracuje nad pilotażowym wdrożeniem tej usługi, a PGNiG Obrót Detaliczny jest pierwszym podmiotem komercyjnym, który podpisał umowę jako dostawca usług. mojeID umożliwi klientom elektroniczne potwierdzanie tożsamości i łatwy dostęp do usług online, także tych wymagających silnego uwierzytelniania. Wprowadzenie usługi wyeliminuje m.in. konieczność posiadania kolejnych loginów i haseł do różnych serwisów. Pozwoli także na przeniesienie do cyfrowego świata nowych usług, które wcześniej wymagały osobistej wizyty w urzędzie, punkcie obsługi czy umawiania się z kurierem.

Możliwość zdalnego potwierdzania tożsamości

– Możliwość zdalnego potwierdzania tożsamości jest kluczem do całego szeregu e-usług, który umożliwi kolejny etap cyfrowej ewolucji kraju – mówi Adam Marciniak, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego – Jako największy bank działający na rodzimym rynku chętnie wdrażamy i testujemy nowatorskie rozwiązania. Obsługując kilka milionów aktywnych klientów internetowych, chcemy zapewnić im dostęp do nowych usług poprzez narzędzia spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa. Naszym celem jest popularyzacja cyfrowej tożsamości w świecie komercyjnym jak i eAdministracji.

W praktyce będzie oznaczać to, że zawierając umowę online klient będzie przekierowany na stronę banku, gdzie po zalogowaniu zaakceptuje potwierdzenie swojej tożsamości przez bank podmiotowi trzeciemu (dostawcy usług).

– Nowe rozwiązania cyfrowe pozwolą klientom PGNiG na wygodną i szybszą obsługę umów oraz dostęp do nowych usług. Dla nas z kolei to możliwość skutecznego dotarcia do odbiorców, którzy coraz chętniej korzystają z nowoczesnych  technologii. Chcemy być bliżej naszych Klientów, by lepiej rozumieć ich potrzeby. W tym zdecydowanie pomoże nam usługa mojeID – powiedział Tadeusz Kuczborski, wiceprezes zarządu PGNiG Obrót Detaliczny.

Pilotażowe wdrożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego mSzafir

Kolejnym krokiem w realizacji porozumienia, będzie pilotażowe wdrożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego mSzafir, wykorzystującego technologię chmurową. Dzięki rozwiązaniu będzie można zdalnie wyrobić certyfikat, wykorzystując do tego uwierzytelnienie tożsamości on-line w usłudze mojeID. Porozumienie zakłada również wdrożenie usługi automatyzującej płacenie rachunków Qlips, rozwoju i promocji innowacyjnych form płatności elektronicznych oraz pilotaż procesu przyjmowania płatności WebPOS Paybynet w wirtualnych terminalach.

– Nasze wspólne działania adresują potrzeby sektora bankowego, usługodawców i oczywiście klientów, którzy będą mieli szansę korzystać z ich oferty bez potrzeby wychodzenia z domu – mówi Piotr Alicki, prezes Zarządu KIR. – Kluczem jest komplementarność – myślimy o cyfrowych usługach, które budują w sieci środowisko przyjazne klientowi. To przyniesie także bezpośrednie korzyści biznesowe, m.in. redukcję stałych kosztów obsługi. Przykładowo, dzięki wdrożeniu usługi Qlips, ograniczymy obieg papierowych faktur, a informacje o płatnościach klient dostanie bezpośrednio w swojej bankowości internetowej – dodaje Piotr Alicki.

Przyspieszenie procesów związanych z cyfryzacją gospodarki

Celem współpracy PKO Banku Polskiego, PGNiG Obrót Detaliczny i KIR jest przyspieszenie procesów związanych z cyfryzacją gospodarki i zwiększenie udziału obrotu bezgotówkowego w krajowych rozliczeniach finansowych. Kompleksowe, równoległe wdrażanie uzupełniających się wzajemnie usług realizowanych przez KIR, umożliwia pełne wykorzystanie potencjału cyfrowego, co przełoży się na wzrost jakości obsługi klientów i udostępnienie w kanałach internetowych zupełnie nowych usług.

PKO Bank Polski jest liderem w udostępnianiu usług związanych z e-administracją. Jako pierwszy umożliwił klientom korzystającym z bankowości elektronicznej składanie wniosków o świadczenie z Programu 500+, dostęp do PUE ZUS, opcję składania wniosku PIT-WZ czy tworzenie Profilu Zaufanego (eGO). Od lipca br. klienci banku mogą przez serwis transakcyjny wnioskować o wyprawkę szkolną w ramach programu Dobry start.

PGNiG Obrót Detaliczny jest liderem sprzedaży na rynku gazu ziemnego w Polsce. Posiada blisko 7 mln klientów, wśród których są zarówno duże, średnie i mniejsze firmy, jak i przedszkola, szkoły, instytucje oraz przede wszystkim większość gospodarstw domowych w Polsce.

Źródło: KIR

Udostępnij artykuł: