PGNiG powinno otrzymać ok. 1,5 mld USD odszkodowania od Gazpromu

Gospodarka

Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wydał wyrok końcowy w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export dotyczącym obniżenia ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom na podstawie tzw. "Kontraktu Jamalskiego" ‒ podał PGNiG w komunikacie.

Logo PGNiG
Źródło: Materiały prasowe

Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wydał wyrok końcowy w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export dotyczącym obniżenia ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom na podstawie tzw. "Kontraktu Jamalskiego" ‒ podał PGNiG w komunikacie.

#JerzyKwieciński: W tej chwili ceny, po których będziemy kupować gaz od Gazpromu, będą znacznie bliższe cenom rynkowym niż to było do tej pory. Zyskamy jako firma, będziemy mieli więcej pieniędzy na rozwój i inwestycje #PGNiG #Gazprom #TrybunałArbitrażowy @GK_PGNiG

Spółka wstępnie szacuje, że różnica do zwrotu przez Gazprom na rzecz PGNiG wynosi około 1,5 miliarda USD za okres od 1 listopada 2014 r. do 29 lutego 2020 r.

"Na mocy wyroku końcowego Trybunał Arbitrażowy zmienił formułę cenową zakupu gazu dostarczanego przez Gazprom w ramach Kontraktu Jamalskiego m.in. poprzez jej istotne i bezpośrednie powiązanie z notowaniami rynkowymi gazu ziemnego na europejskim rynku energetycznym.

Zastosowanie zmienionej formuły cenowej będzie oznaczać dla PGNiG zasadniczą poprawę warunków prowadzenia działalności handlowej dzięki większej spójności pomiędzy indeksacją cen wpływających na koszt pozyskania gazu z importu, a rynkową polityką cenową sprzedaży gazu" ‒ napisano.

Nowa cena kontraktowa

Jak podano, zgodnie z zapisami Kontraktu Jamalskiego oraz wyrokiem końcowym, nowa cena kontraktowa ustalona przez Trybunał Arbitrażowy dotyczy dostaw gazu realizowanych od dnia 1 listopada 2014 r., tj. od daty złożenia przez PGNiG wniosku o renegocjację ceny kontraktowej.

Bądź na bieżąco - zapisz się na nasz newsletter >>>

PGNiG poinformował, że realizuje działania mające na celu implementację wyroku oraz uzyskanie zwrotu kwoty i analizuje sposób ujęcia rozstrzygnięcia w sprawozdaniu finansowym.

"Spółka wskazuje na możliwość zmiany w przyszłości ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom efektywnie od dnia 1 listopada 2017 r., wskutek wniosku spółki o renegocjację ceny kontraktowej (...). Ponadto spółka wskazuje na możliwość zmiany w przyszłości ceny kontraktowej wskutek wniosku o renegocjację złożonego przez Gazprom (...)" - dodano.

Wyrok Sądu Arbitrażowego bez wpływu na ceny gazu dla klientów

Wydany przez Sąd Arbitrażowy w Sztokholmie wyrok przyznający PGNIG 1,5 mld USD odszkodowania ze strony Gazpromu nie będzie miał wpływu na ceny gazu dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych ‒ poinformował prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

"Przez cały czas nasi klienci, zarówno indywidualni, jak i firmy, płacili nam ceny rynkowe, cała strata z tytułu niekorzystnej umowy z Gazpromem była po naszej stronie.

W tej chwili ceny, po których będziemy kupować gaz od Gazpromu, będą znacznie bliższe cenom rynkowym niż to było do tej pory. Zyskamy jako firma, będziemy mieli więcej pieniędzy na rozwój i inwestycje" ‒ powiedział podczas poniedziałkowej telekonferencji prasowej prezes Kwieciński.

"Efekty wyroku mają przede wszystkim przełożenie na wyniki finansowe PGNiG" - dodał.

Prezes Kwieciński zapowiedział, że teraz spółka będzie się starać, żeby przyznane przez sąd arbitrażowy środki jak najszybciej wpłynęły do PGNiG. 

Historia sporu

Spór między PGNiG i Gazpromem dotyczy sposobu ustalania ceny gazu dostarczanego na podstawie kontraktu jamalskiego. Obowiązująca formuła cenowa powoduje, że PGNiG płaci znacznie powyżej cen rynkowych. Dlatego w 2014 r. PGNiG skorzystało z przewidzianej w kontrakcie możliwości renegocjacji ceny.

Po wyczerpaniu okresu negocjacyjnego w maju 2015 r. polska spółka skierowała spór do rozstrzygnięcia przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie, a dopiero w lutym 2016 r. złożyła skutecznie pozew przeciwko Gazpromowi.

W czerwcu 2018 roku Trybunał Arbitrażowy wydał orzeczenie częściowe, w którym stwierdził, że zostały spełnione przesłanki uprawniające PGNiG do żądania od Gazpromu zmiany sposobu ustalania ceny.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: