PGNiG wypłaci 404,48 mln zł zaliczki na poczet dywidendy za 2018 r.

Gospodarka

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) podjął decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki w kwocie 404 482 039,99 zł na poczet przewidywanej dywidendy z zysku spółki za 2018 r., co daje 0,07 zł na akcję, podała spółka.

Centrala PGNiG
Fot. Materiały prasowe PGNiG

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) podjął decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki w kwocie 404 482 039,99 zł na poczet przewidywanej dywidendy z zysku spółki za 2018 r., co daje 0,07 zł na akcję, podała spółka.

#PGNiG podjęło decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki w kwocie 404 482 039,99 zł na poczet przewidywanej dywidendy z zysku spółki za 2018 r.

"Zaliczką objętych będzie 5 778 314 857 akcji spółki. Oznacza to wypłatę zaliczki w wysokości 0,07 zł na akcję" - czytamy w komunikacie.Dodatkowo, zarząd PGNiG wyznaczył dzień ustalenia prawa akcjonariuszy do zaliczki na 26 listopada, a dzień wypłaty zaliczki na 3 grudnia 2018 r.

Zgoda rady nadzorczej na wypłatę zaliczki

Rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki, podano także.

PGNIG podało, że zgodnie z Art. 349 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 22c statutu spółki, zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy nie przekracza połowy zysku finansowego za I półrocze 2018 r. wykazanego w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym za okres zakończony 30 czerwca 2018 r., powiększonego o kapitały rezerwowe i pomniejszonego o niepokryte straty.PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: