Piąte urodziny funduszu Fidelity Emerging Asia

Finanse i gospodarka

Fundusz Emerging Asia ma już pięć lat. Od rozpoczęcia działalności w kwietniu 2008 roku fundusz wypracował 22,7 proc. zysku, wobec 3,3 proc. zwrotu z indeksu MSCI Asia. Wynik ten jest tym bardziej imponujący, że został wypracowany w czasie światowego kryzysu finansowego. Polskich inwestorów z pewnością zainteresuje fakt, że fundusz jest zabezpieczony przed ryzykiem wynikającym z wahań kursu walut.

Fundusz Emerging Asia ma już pięć lat. Od rozpoczęcia działalności w kwietniu 2008 roku fundusz wypracował 22,7 proc. zysku, wobec 3,3 proc. zwrotu z indeksu MSCI Asia. Wynik ten jest tym bardziej imponujący, że został wypracowany w czasie światowego kryzysu finansowego. Polskich inwestorów z pewnością zainteresuje fakt, że fundusz jest zabezpieczony przed ryzykiem wynikającym z wahań kursu walut.

Fundusz Fidelity Funds Emerging Asia, utworzony i zarządzany przez Teera Chanpongsang, obchodzi właśnie swoje 5-lecie.  W tym czasie fundusz pozwolił zarobić inwestorom 22,7% -  pomimo dużej zmienności na rynkach, wynikającej między innymi z globalnego kryzysu finansowego, który rozpoczął się w 2008 roku czy europejskiego kryzysu zadłużenia.
130608.piate.urodziny.01.600x425

Opracowany przez Fidelity indeks funduszu, zdaniem jego twórców, znacznie dokładniej pokrywa nowe rynki wschodzące Azji, które samodzielnie wygenerowały 16 proc* zysków, podczas gdy w tym samym okresie badanym indeks MSCI Emerging Asia, w którego skład wchodzi również  Korea i Tajwan dał zarobić inwestorom jedynie 3,3 proc. Efektywność podejścia Fidelity wynika z koncentracji na  rynkach krajów mniej rozwiniętych, które mogą generować wyższe - długoterminowo - zyski kapitałowe, napędzane strukturalnymi czynnikami wzrostu i dynamicznie rosnącym popytem na dobra szybko zbywalne.

130608.chanpongsang.teera.01.150x234Teera Chanpongsang, zarządzający portfelem funduszu od czasu jego utworzenia, powiedział: Jestem przekonany, że nowe rynki wschodzące Azji nadal będą odnotowywać silny wzrost gospodarczy i przynosić inwestorom zyski w przyszłym roku, a to za sprawą napędzanej przez wzrost strukturalny konsumpcji, wydatki na infrastrukturę oraz urbanizację. Wierzymy, że dzięki naszym wnikliwym badaniom i starannemu doborowi akcji do portfela,  możemy  realizować najbardziej atrakcyjne zyski w tym regionie.

Zarządzający Fidelity Emerging Asia stosuje metodologię indywidualnego doboru akcji, a portfel buduje spółka po spółce. Poszukuje przedsiębiorstw notowanych poniżej poziomu ich wartości wewnętrznej. Sytuacja taka ma miejsce, kiedy poprawa sytuacji fundamentalnej nie jest jeszcze odzwierciedlona w cenie akcji spółki lub jej potencjał wzrostowy nie został w pełni odczytany przez rynek. Poszukuje jednocześnie okazji i możliwości inwestycyjnych w związku z restrukturyzacjami oraz przemianami jak również cyklicznymi zmianami koniunktury w niektórych sektorach.

*Indeks = 33% MSCI China, 33% MSCI India, 33% MSCI ASEAN z wyłączeniem Singapuru. Indeks jest aktualizowany, co roku w kwietniu.

Wyniki z przeszłości nie są wskazówką odnośnie do wyników w przyszłości.

Dominik Bekkewold
Fidelity Worldwide Investment

Udostępnij artykuł: