Pieniądze z UE na start-upy nie dla wszystkich

100 tysięcy start-upów, czyli nowych mikrofirm, powstało dzięki unijnym dotacjom w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Dotychczasowa formuła wymaga zmian - uważa Europejskie Centrum Przedsięborczości i postuluje skoncentrowanie pomocy na najbardziej potrzebujących grupach.

100 tysięcy start-upów, czyli nowych mikrofirm, powstało dzięki unijnym dotacjom w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Dotychczasowa formuła wymaga zmian - uważa Europejskie Centrum Przedsięborczości i postuluje skoncentrowanie pomocy na najbardziej potrzebujących grupach.

Fundusze unijne mają znaczący wpływ na otwieranie działalności gospodarczej w Polsce. Około 6 proc. działających w kraju firm powstało przy udziale środków z Unii.

- Powinniśmy starać się zmienić podejście do wspierania start-upów w Polsce. To wsparcie powinno być bardziej skoncentrowane. Tak, jak to robią bardziej rozwinięte kraje w UE - proponuje dr Jerzy Kwieciński z Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Większa koncentracja polegałaby na tym, że dofinansowanie będą otrzymywać grupy osób w szczególnie trudnej sytuacji.

- Chodzi m.in. o długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych; grupy, które są w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o zakładanie biznesów, czyli osoby 50+ czy młodzi, którzy kończą naukę - podkreśla Jerzy Kwieciński.

Start-upy wspierane są przede wszystkim w ramach działania 6.2 w programie Kapitał Ludzki. Do tej pory nie było w nim określonych preferencji ani co do odbiorców pomocy, ani sektorów gospodarki, do których ma być ona kierowana. To - zdaniem EuCP - powinno się zmienić.

- Wsparcie powinno być bardziej skoncentrowane na niektórych sektorach naszej gospodarki. Opowiadam się za wspieraniem start-upów innowacyjnych, technologicznych tak, jak to robi np. Irlandia czy Finlandia - uważa Kwieciński.

Jego zdaniem takie firmy mają największe szanse, by w przyszłości podbić międzynarodowe rynki swoimi produktami lub usługami, a co za tym idzie - tworzyć nowe miejsca pracy i kreować eksport. W nowej perspektywie na lata 2014-2020 zarządzanie wsparciem powinno zostać przeniesione na poziom regionalny, w ręce samorządów wojewódzkich.

W opinii Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości zmiany polegające na większym skoncentrowaniu pomocy, z dużym naciskiem na innowacyjne start-upy, powinny owocować większą skutecznością zainwestowanych środków. Chodzi przecież nie o to, by powstawało jak najwięcej firm, ale o to, by umiały one przetrwać na rynku i dalej się rozwijać.

Aby zobaczyć wypowiedź dr Jerzego Kwiecińskiego kliknij tutaj.

Źródło: newseria.pl

Udostępnij artykuł: