Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Biur Usług Płatniczych

Finanse i gospodarka

"I Ogólnopolska Konferencja Biur Usług Płatniczych - Szanse i wyzwania dla Biur Usług Płatniczych w zmieniającym się otoczeniu rynkowym i prawnym"

14 września 2013 roku w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie z inicjatywy spółki Polskie Przelewy odbędzie się „I Ogólnopolska Konferencja Biur Usług Płatniczych – Szanse i wyzwania dla Biur Usług Płatniczych w zmieniającym się otoczeniu rynkowym i prawnym”. Będzie to pierwsze z cyklu ogólnopolskich spotkań związanych z problematyką usług płatniczych w realiach zmian zachodzących w nowoczesnej gospodarce. Wydarzenie dedykowane jest przedstawicielom firm, instytucji oraz osób zajmujących się świadczeniem usług płatniczych.

„Inicjatywa organizacji ogólnopolskiego spotkania przedstawicieli Biur Usług Płatniczych  spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród osób związanych z branżą – mówi Piotr Kalwasiński, prezes spółki Polskie Przelewy. – Duża liczba uczestników już zadeklarowała swój udział. Ilu ich będzie? Szacujemy, że udział weźmie prawie 200 osób z całego kraju.” 

Gotowy jest już ramowy program konferencji. Tematyka wystąpień będzie związana z optymalizacją świadczenia usług w placówkach i firmach handlowych, których przedmiotem działalności są usługi płatnicze, m.in. z zagadnieniami automatyzacji i standaryzacji obsługi, a także przykładami  stosowanych nowoczesnych rozwiązań.

„Impulsem do organizacji spotkania stała się potrzeba ustanowienia forum wymiany poglądów na temat problemów, jakie się pojawiły w związku z funkcjonowaniem Biur Usług Płatniczych w dobie zmieniających się warunków rynkowych. Chcemy skierować uwagę uczestników na tak istotne zagadnienia, jak konieczność wdrażania nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych, wprowadzenie systemu lojalnościowego, standardy obsługi klienta czy też sposoby i metody konkurencji z bankami komercyjnymi oraz Pocztą Polską – dodaje Piotr Kalwasiński. – Ponadto Przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego przedstawi uczestnikom wyniki badań dotyczące zwyczajów płatniczych Polaków, będących szóstym tego typu badaniem na świecie przeprowadzonym przez Bank Centralny. Przede wszystkim jednak zależy nam na tym, aby spotkanie stało się okazją do podjęcia dyskusji i wymiany doświadczeń przez przedstawicieli branży.”

Uczestnicy konferencji będą mieli zatem okazję przyjrzenia się wszystkim najważniejszym zagadnieniom związanym z problematyką usług płatniczych i zapoznania się z najnowszymi metodami usprawniania ich świadczenia.

„W związku z tym, że w ostatnich latach rynek usług płatniczych dynamicznie się rozwija, postaramy się odpowiedzieć na pytania, jak zachodzące zmiany wpływają na działalność biur i punktów płatniczych? Jakie są strategiczne wyzwania i problemy z tym związane? Jakie jawią się perspektywy rozwoju branży w kontekście rynkowych szans i barier? Jak nowe produkty, usługi i zastosowanie nowoczesnych technologii może prowadzić do zdobycia przewagi konkurencyjnej w dobie istniejących realiów rynkowych? – podkreśla Piotr Kalwasiński. – Chcemy nie tylko skupić się na zasadach i standardach operacyjnych, ale także w kontekście obecnej sytuacji na omówieniu zagadnień  finansowych, prawnych i identyfikacji ewentualnych barier w dalszym rozwoju rynku. Wyrażam przekonanie, że nasza inicjatywa będzie asumptem dla całej branży do podjęcia szeregu wspólnych działań i inicjatyw, co z pewnością może przynieść większe korzyści i uzgodnienie wspólnych celów, lepsze dotarcie do różnych grup docelowych, wykorzystywanie wiedzy i dostępnych zasobów odpowiednio do istniejących priorytetów, a także lepsze wykorzystanie wspólnie zgromadzonych doświadczeń. Współpraca zaangażowanych w te działania podmiotów branży oraz kontakty między nimi przyczynią się do wskazania tych obszarów problemowych, którym w przyszłości należy poświęcić szczególną uwagę.”

źródło: Polskie Przelewy

Udostępnij artykuł: