Pierwsze banki spółdzielcze SGB z dopłatami do kredytów z programu Czyste Powietrze

Bankowość spółdzielcza / ESG

Od 19 stycznia 2022 roku w wybranych bankach spółdzielczych Zrzeszenia SGB można ubiegać się o ekologiczne kredyty antysmogowe z dotacją z rządowego programu Czyste Powietrze. Kredytobiorcy mogą liczyć na dopłatę nawet do 37 tys. zł. Dzięki ścieżce bankowej klienci dopełnią wszystkich formalności w jednej placówce, informuje SGB-Bank SA.

model domu z zielonych liści
Fot. stock.adobe.com / adam121

Od 19 stycznia 2022 roku w wybranych bankach spółdzielczych Zrzeszenia SGB można ubiegać się o ekologiczne kredyty antysmogowe z dotacją z rządowego programu Czyste Powietrze. Kredytobiorcy mogą liczyć na dopłatę nawet do 37 tys. zł. Dzięki ścieżce bankowej klienci dopełnią wszystkich formalności w jednej placówce, informuje SGB-Bank SA.

W najbliższych tygodniach kolejne banki spółdzielcze SGB udostępnią program Czyste Powietrze dla swoich klientów.

Jako banki, które są blisko swoich klientów pomagamy im tworzyć Zielone Sąsiedztwa

‒ W trosce nie tylko o naszą przyszłość, ale przede wszystkim o przyszłość następnych pokoleń myślimy długofalowo. Zwracamy większą uwagę na to, jak tworzymy lokalne społeczności, jak możemy je wspierać.

Beneficjentami programu Czyste Powietrze będą w większości klienci z mniejszych miejscowości, dlatego jako banki, które są blisko swoich klientów pomagamy im tworzyć Zielone Sąsiedztwa – mówi Mirosław Skiba, prezes Zarządu SGB-Banku SA.

Banki spółdzielcze SGB wychodzą klientom naprzeciw i umożliwiają złożenie wniosku o kredyt z dotacją i gwarancją BGK u jednego doradcy. Prześle on dokumenty do właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj także: Ranking programu Czyste Powietrze: gdzie najszybciej likwidują kopciuchy?

Gwarancje BGK dla Kredytu Czyste Powietrze

Dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ‒ Kredyt Czyste Powietrze jest objęty gwarancją, co przynosi klientom korzyści w postaci:

- oszczędności środków – gwarancja jest udzielana bez prowizji. Objęcie kredytu gwarancją BGK nie zwiększa jego kosztu;

- wygody, ponieważ wszystkie formalności związane z udzieleniem gwarancji realizowane w jednym miejscu tj. w banku kredytującym;

- korzystniejszych od standardowych warunków umowy kredytu.

W 2021 roku banki spółdzielcze SGB uruchomiły platformę komunikacji Zielone Sąsiedztwo, która nawiązuje do idei lokalności i dbania o środowisko naturalne

Pierwsze Banki Spółdzielcze SGB oferujące swoim klientom Kredyty Czyste Powietrze:

Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy,

Bank Spółdzielczy w Strzelnie,

Bank Spółdzielczy w Wieleniu,

Bank Spółdzielczy w Radziejowie,

Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim,

Bank Spółdzielczy w Przysusze.

Aktualna lista Banków Spółdzielczych SGB, które uruchomiły Kredyt Czyste Powietrze dostępna jest na stronie: https://www.sgb.pl/czyste-powietrze/

Zielone Sąsiedztwo: strategia proekologiczna Zrzeszenia SGB

‒ Cieszę się, że lista banków z programem Czyste Powietrze, szczególnie tych spółdzielczych, które są najbliżej lokalnych społeczności, sukcesywnie się wydłuża, bo to gwarantuje nam szersze i szybsze dotarcie do Polaków z dotacjami na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych.

Dzięki nowym partnerom z sektora bankowego, program Czyste Powietrze ma szansę jeszcze lepiej się rozwijać – mówi Paweł Mirowski, wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wnioski o dofinansowanie są oceniane na bieżąco, a podpisywanie umów potrwa do 31 grudnia 2027 roku

Przystąpienie do programu Czyste Powietrze wpisuje się w strategię proekologiczną Zrzeszenia SGB. W 2021 roku banki spółdzielcze SGB uruchomiły platformę komunikacji Zielone Sąsiedztwo, która nawiązuje do idei lokalności i dbania o środowisko naturalne.

Co można sfinansować z Kredytu Czyste Powietrze

Kredyt Czyste Powietrze przeznaczony jest na:

- wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła w ramach Priorytetowego Programu Czyste Powietrze;

- zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania i cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompa ciepła do samej cwu);

- ocieplenie przegród budowlanych;

- zakup i montaż okien i drzwi zewnętrznych/bram garażowych;

- wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła;

mikroinstalację fotowoltaiczną.

Dzięki nowym partnerom z sektora bankowego, program Czyste Powietrze ma szansę jeszcze lepiej się rozwijać

Kredyt dostępny jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych, z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na realizację przedsięwzięcia klienci będą mieli czas do 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w banku. Środki dotacji zostaną wypłacone przez WFOŚiGW po zakończeniu prac i złożeniu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność na rachunek kredytowy klienta z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Wnioski o dofinansowanie są oceniane na bieżąco, a podpisywanie umów potrwa do 31 grudnia 2027 roku.

Źródło: SGB-Bank SA
Udostępnij artykuł: