Pierwsze na Mazowszu umowy w ramach zwrotnej inżynierii finansowej

Bankowość

temat: Podpisanie pierwszych umów w ramach zwrotnej inżynierii finansowej - inicjatywy JEREMIE i JESSICAmiejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, sala konferencyjna na parterzeczas: 14 czerwca br. (piątek), godz. 9.15

temat: Podpisanie pierwszych umów w ramach zwrotnej inżynierii finansowej - inicjatywy JEREMIE i JESSICAmiejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, sala konferencyjna na parterzeczas: 14 czerwca br. (piątek), godz. 9.15

uczestnicy:

Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego
Christos Kontogeorgos - Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)
Jarosław Bełdowski - Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
Joanna Wardzińska - Wiceprezes Zarządu TISE SA
Piotr Osiecki - Burmistrz Miasta Sochaczewa
Bogdan Więcek - właściciel firmy BUDMAT z Płocka

Jutro w urzędzie marszałkowskim Bank Gospodarstwa Krajowego podpisze pierwsze na Mazowszu umowy, które dotyczyć będą unijnego wsparcia w formie pożyczek, a nie jak dotychczas było - dotacji. Będzie to praktyczny początek działania w regionie dwóch inicjatyw: JEREMIE i JESSICA. Ich kapitał to 220 mln zł przekazanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego z RPO WM 2007-2013. Umowy zostaną zawarte z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA, władzami Sochaczewa i właścicielem firmy BUDMAT z Płocka.

Szczegóły dotyczące projektów oraz sposobów ich finansowanie zostaną przedstawione podczas spotkania.

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego

Udostępnij artykuł: