Pierwsze ogólnopolskie spotkanie samorządowców po wyborach. Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2014

Polecamy

Wyzwania i zagrożenia na nową kadencję, sytuacja finansowa samorządów w kontekście zmian regulacji prawnych i nowych programów operacyjnych Unii Europejskiej, rozwój smart cities, a także efektywne strategie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i skuteczna polityka ochrony środowiska. To tylko niektóre z zagadnień, które będą przedmiotem dyskusji podczas pierwszego po wyborach spotkania przedstawicieli sektora samorządowego w Polsce - konferencji Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2014.

Wyzwania i zagrożenia na nową kadencję, sytuacja finansowa samorządów w kontekście zmian regulacji prawnych i nowych programów operacyjnych Unii Europejskiej, rozwój smart cities, a także efektywne strategie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i skuteczna polityka ochrony środowiska. To tylko niektóre z zagadnień, które będą przedmiotem dyskusji podczas pierwszego po wyborach spotkania przedstawicieli sektora samorządowego w Polsce - konferencji Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2014.

Konferencja Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse odbędzie się w dniach 2-3 grudnia br. w warszawskim hotelu Gromada. Swoją obecność zapowiedziało kilkuset reprezentantów środowisk samorządowych, władz państwowych, świata nauki i bankowości. Uczestnicy wezmą udział w trzech sesjach tematycznych, poświęconych: nowoczesnym sposobom zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, realizacji zadań własnych samorządu oraz źródłom finansowania działalności.

malek.maciej.03.150x226- W ostatnim czasie samorządy są obecne w dyskusji publicznej głównie ze względu na wybory. Powinniśmy jednak pamiętać, że ich praca ma szczególną wagę przez cały rok i w bezpośredni sposób przekłada się na jakość życia Polaków. Co więcej, już wkrótce odpowiedzialność samorządów dodatkowo wrośnie wraz z wyzwaniami związanymi z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczonych na rozwój w latach 2014-2020 - mówi Maciej Małek, Redaktor Naczelny Europejskiego Doradcy Samorządowego. - Dlatego tak ważne jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z zakresu efektywnego zarządzania finansami w ramach samorządowego budżetu. Między innymi o tym chcemy rozmawiać podczas naszej konferencji - dodaje Maciej Małek.

Zaproszenie na konferencję przyjął Minister Finansów, dr Mateusz Szczurek, którego wystąpienie rozpocznie sesję poświęconą sytuacji finansowej polskich samorządów w świetle nowych regulacji prawnych. W konferencji wezmą udział również przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Najwyższej Izby Kontroli oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

wolski.andrzej.cpbii.02.267x400- Głównym celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat perspektyw rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w kontekście bieżącej sytuacji politycznej i zmian regulacji prawnych. Naszą intencją jest też, by "Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse" na stałe wpisał się do kalendarza kluczowych spotkań polskich samorządowców - komentuje Andrzej Wolski, Wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Więcej informacji i możliwość rejestracji na konferencję pod adresem: www.aleBank.pl/NS.

Zachęcamy do odwiedzenia profilu konferencji na portalu Facebook: Nowoczesny Samorząd Zarządzanie i Finanse oraz śledzenia profilu wydarzenia w serwisie Twitter: EDSamorzadowy.

Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse: jedno z największych dorocznych spotkań dla samorządów i przedsiębiorstw komunalnych poświęcone tematyce rozwiązań usprawniających rozwój i zarządzanie finansami JST. Do udziału w konferencjach zapraszamy przede wszystkim prezydentów miast, burmistrzów, wójtów oraz osoby ściśle powiązane z funkcjonowaniem JST (np. skarbników). Organizatorem konferencji jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji wydawca Europejskiego Doradcy Samorządowego oraz Związek Banków Polskich. Co roku Patronat Honorowy nad konferencją obejmuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz związki samorządowe (m.in. Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw RP).
141129.nowoczesny.samorzad.zarzadzanie.i.finanse.600

Źródło: Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

Udostępnij artykuł: