Pierwsze osiem firm wpisanych do ewidencji PPK, wnioski złożyło pięć kolejnych

Mój plan emerytalny

Pierwsze osiem podmiotów zarządzających zostało wpisanych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) do ewidencji PPK, podał PFR. Paweł Borys, prezes PFR zakłada, że w ewidencji PPK będzie nieco powyżej 15 podmiotów.

Paweł Borys, kongres PIU

Pierwsze osiem podmiotów zarządzających zostało wpisanych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) do ewidencji PPK, podał PFR. Paweł Borys, prezes PFR zakłada, że w ewidencji PPK będzie nieco powyżej 15 podmiotów.

#PawełBorys: Wydaje mi się, że będziemy mieli jeden z najniższych poziomów kosztów w europejskich systemach oszczędzania długoterminowego #PPK #IZFiA @Grupa_PFR @PIU_org_pl @_IGTE

Większość firm, które wpisują się do ewidencji PPK to Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Są to jednak w większości TFI pochodzące z grup ubezpieczeniowych. Mamy także wnioski Powszechnych Towarzystw Emerytalnych oraz zakładów ubezpieczeń. Zakładam, że w ewidencji PPK będzie nieco powyżej 15 podmiotów - powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju w rozmowie z dziennikarzem aleBank.pl podczas Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń w Sopocie.W swoim komunikacie PFR informuje:"Instytucje wpisane do tej pory do ewidencji PPK to (w kolejności alfabetycznej): • Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.; • AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ; • Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.; • Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.; • PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.; • Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.; • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.; • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A."Lista podmiotów zarządzających, które zostały wpisane do ewidencji PPK będzie umieszczona na Portalu MojePPK.pl, prowadzonym przez operatora - PFR Portal PPK sp. z o.o., spółkę zależną PFR.Więcej najnowszych wiadomości o PPK >>>

Koszty zarządzania PPK będą niższe

Na pytanie aleBank.pl dotyczące deklaracji niektórych firm ubezpieczeniowych, które zapowiadają rezygnację z pobierania opłat z zarządzanie środkami zgromadzonymi w PPK przez rok  prezes Paweł Borys odpowiedział:Oczywiście zachęty polegające na zwolnieniu z opłat przez pierwszy rok są atrakcyjne dla klientów. Warto jednak patrzeć jaki będzie docelowy poziom opłat. Wydaje mi się, że  będziemy mieli jeden z najniższych poziomów kosztów w europejskich systemach oszczędzania długoterminowego. Kiedy patrzymy na średni poziom kosztów to wygląda, na to że  będzie on istotnie niższy niż maksymalny limit wynoszący 50 pkt bazowych, czyli pół punktu procentowego. Sądzę, że będzie to poziom około 35 punktów bazowych.Czytaj także: Jak szybko i skutecznie wprowadzić PPK w firmie?

Wypłaty dożywotnie możliwe

Paweł Borys pytany o możliwość pojawienia się wypłat dożywotnich w ramach programu PPK stwierdził, że jest to możliwe nawet w 2025 roku w przypadku dużego zainteresowania Polaków dodatkowym oszczędzaniem na emeryturę zarówno w  IKE, jak i w PPK:Jeżeli w ramach PPK, czy IKE kilka milionów osób zgromadzi spory kapitał na cele emerytalne, to na pewno wiele z nich będzie zainteresowanych tym, żeby ktoś wziął na siebie ryzyko, tego aby zgromadzone środki służyły aż do śmierci oszczędzających.  To jest właśnie zadanie dla sektora ubezpieczeniowego aby zarządzać takim ryzykiem dożycia.Prezes PFR dodał:Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Ubezpieczyciele mogą się bowiem obawiać, że do ich zakładu przyjdą ci klienci, którzy będą żyli dłużej. Potrzebne są więc odpowiednie mechanizmy ogólnosektorowe i właściwe regulacje.Instytucjami finansowymi, które mogą oferować zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach PPK, to: fundusz inwestycyjny, zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI); fundusz emerytalny, zarządzany przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE) albo pracownicze towarzystwo emerytalne (PrTE); Zakład Ubezpieczeń, podał PFR.Pracownicze plany kapitałowe to przeznaczony dla pracowników program długoterminowego oszczędzania. Gromadzone w PPK oszczędności mają pochodzić ze składek pracowników, pracodawców i dopłat od państwa. Reforma związana z tworzeniem PPK ruszy od 1 lipca i obejmie na początku największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób. Do 2021 roku większość pracodawców w Polsce ma utworzyć PPK dla swoich pracowników.
Źródło: ISBnews, aleBank.pl
Udostępnij artykuł: