Pierwsze webinarium FTBS za nami

Bankowość spółdzielcza

W czwartkowe przedpołudnie 14 maja b.r. odbyło się pierwsze z cyklu pięciu zaplanowanych webinariów w ramach nowej -multimedialnej formuły tegorocznej edycji Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

FTBS 2020,

W czwartkowe przedpołudnie 14 maja b.r. odbyło się pierwsze z cyklu pięciu zaplanowanych webinariów w ramach nowej -multimedialnej formuły tegorocznej edycji Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

Maciej Małek: Interaktywna forma przekazu, możliwość zdawania pytań, niewątpliwie wzbogaciły przebieg i dynamikę pierwszej sesji #FTBS2020 #SGB #BPS

Organizatorzy – Związek Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz banki zrzeszające z udziałem partnerów merytorycznych i technologicznych projektu zadbali o komplementarną i rozbudowaną, gdy idzie o zakres przedmiotowy, agendę merytoryczną.

Zdany technologiczny egzamin

Jakość kontentu i forma przekazu były wprawdzie zróżnicowane, ale po raz kolejny okazało się, że mówić do wirtualnego audytorium za pośrednictwem zimnego oka kamery nie jest rzeczą łatwą. Interaktywna forma przekazu, możliwość zdawania pytań, niewątpliwie wzbogaciły przebieg i dynamikę pierwszej sesji.

Co do technologicznej strony inauguracyjnego webminarium, przebiegło w zasadzie bez istotnych zawirowań, co w warunkach obciążenia sieci w czasach pandemii wystawia jak najlepsze świadectwo instytucjom, organizacjom i osobom odpowiedzialnym za techniczną realizację transmisji.

Banki spółdzielcze i tarcza

Możliwość szczegółowego odniesienia się do kwestii proceduralnych z pewnością ułatwi bankom spółdzielczym sprawne i zgodne z wymogami procesowanie instrumentów pomocowych w ramach tarczy antykryzysowej.

Wiceprezes ZBP Włodzimierz Kiciński, który podjął się niełatwej roli moderatora znakomicie panował nad przebiegiem webminarium reagując na bieżąco na drobne usterki techniczne- w tych warunkach nieuniknione -, ale nade wszystko nad dynamiką dyskusji, oraz konsekwentnie egzekwował odpowiedzi adekwatne do pytań formułowanych przez uczestników.

Początek wydaje się zatem więcej niż zachęcający a rezultatem będzie , jak mniemam, sprawna i efektywna obsługa wniosków pomocowych realizowanych z udziałem bankowości spółdzielczej.

Istotna pomoc KIR

Nie byłoby to możliwe bez modyfikacji infrastruktury technicznej zrealizowanej dzięki włączeniu w ten proces banków zrzeszających, które spełniły rolę integratorów pomiędzy bankami a realizującą transmisję centralną Krajową Izbą Rozliczeniową.

Poza aspektem technologicznym istotna była pomoc ekspercka KIR w zakresie dostosowania umowy z PFR do specyfiki bankowości spółdzielczej zarówno w aspekcie prawnym jak i biznesowym.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: