Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II

Bankowość

20 stycznia br. Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie przystąpił do współpracy przy projekcie promującym program "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II".

20 stycznia br. Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie przystąpił do współpracy przy projekcie promującym program "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II".

"Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" to program, który uruchomiły wspólnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem tego programu jest pomoc studentom ostatniego roku oraz absolwentom (do 4 lat od uzyskania dyplomu) uczelni wyższych (I i II stopnia) w stworzeniu własnej firmy i rozpoczęciu działalności gospodarczej. Z programu mogą także korzystać osoby bezrobotne oraz absolwenci szkół średnich. Na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego funduszem prowadzącym ten projekt jest Towarzystwo Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych TISE SA.

Program zakłada udzielanie preferencyjnych pożyczek do wysokości 80 tys. zł przy niskim oprocentowaniu (0,56%) na okres do 7 lat z możliwością rocznej karencji. Pożyczkobiorcy będą też mogli brać udział w specjalistycznych szkoleniach i warsztatach.

20 stycznia br. Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie przystąpił do współpracy przy projekcie promującym program "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II". Zgodnie z porozumieniem pracownicy naszego banku będą przekazywać zainteresowanym klientom podstawowe informacje na temat  programu pożyczkowego i kontaktować potencjalnych pożyczkobiorców z przedstawicielami TISE SA. Szczegóły programu na plakatach i ulotkach informacyjnych w naszych bankowych placówkach.

150327.bs.01.550x

UWAGA!

5 marca br. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe, w tym redyskonto weksli, na którym oparta jest pożyczka "Wsparcie w Starcie". Od 6  marca zatem jej oprocentowanie jest jeszcze niższe i wynosi 0,44%.

Źródło: Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

Udostępnij artykuł: