Pierwszy dom maklerski dołączył do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Z rynku

W listopadzie grupa podmiotów zrzeszonych w IZFiA powiększyła się o nowego członka: CVI Dom Maklerski sp. z o.o. Jest to pierwszy dom maklerski, który dołączy do Izby i weźmie udział w jej pracach.

W listopadzie grupa podmiotów zrzeszonych w IZFiA powiększyła się o nowego członka: CVI Dom Maklerski sp. z o.o. Jest to pierwszy dom maklerski, który dołączy do Izby i weźmie udział w jej pracach.

Grupa podmiotów zrzeszonych w #IZFiA powiększyła się o nowego członka: #CVI Dom Maklerski sp. z o.o.

CVI Dom Maklerski (CVI) jest niezależną firmą inwestycyjną kontynuującą działalność Credit Value Investments, lidera pozabankowego finansowania dłużnego dla przedsiębiorstw w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zespół CVI to specjaliści o różnorodnym doświadczeniu zawodowym zdobytym w funduszach inwestycyjnych, bankach korporacyjnych i inwestycyjnych, funduszach private equity, doradztwie transakcyjnym, consultingu strategicznym i zarządzaniu operacyjnym. Obecnie CVI zarządza aktywami o łącznej wartości 5,6 miliarda zł w ramach siedmiu funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Założycielem i Partnerem Zarządzającym w CVI, odpowiedzialnym za zarządzanie portfelami funduszy jest Rafał Lis, doradca inwestycyjny z licencją nr 2, z ogromnym doświadczeniem w zakresie zarządzania aktywami w Polsce i na rynkach zagranicznych, w międzynarodowych instytucjach finansowych.- Bardzo cieszę się, że do IZFiA dołącza po raz pierwszy w historii Dom Maklerski i jest nim CVI, zespół o wysokich kompetencjach, odnoszący sukcesy inwestycyjne w zarządzaniu portfelami. Pozwoli to rozszerzyć i wzbogacić umiejętności naszych zespołów roboczych, pracujących nad najbardziej aktualnymi problemami branży asset management. CVI  znajduje się w gronie narodowych pośredników finansowych UE w Polsce, dzięki podpisaniu umowy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, co również stanowi dla niego znaczącą rekomendację. Obecnie w Izbie mamy więc reprezentację TFI, agentów transferowych i dom maklerski, co wpisuje się w formułę pożądanej różnorodności - mówi prof. Marcin Dyl, prezes IZFiACzytaj także: Nawet 30 mln złotych finansowania dłużnego dla jednej firmy z sektora MSP >>>

Przystąpienie do Izby CVI jest zgodne z ustawą o funduszach inwestycyjnych, która określa, że poza towarzystwami funduszy inwestycyjnych do IZFiA mogą należeć również domy maklerskie prowadzące działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

Czym jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami?

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami reprezentuje środowisko funduszy inwestycyjnych, wspiera ich rozwój w Polsce, upowszechnia wiedzę o funduszach, opracowuje standardy związane z działalnością funduszy oraz propaguje ideę oszczędzania długoterminowego przy wykorzystaniu produktów rynku kapitałowego. Do IZFiA należą na zasadach dobrowolności najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych.

Źródło: IZFiA

 
Udostępnij artykuł: