Pierwszy krok na drodze do kompleksowej reformy prawa pracy

Finanse i gospodarka

Rada Ministrów na swoim ostatnim posiedzeniu, które odbyło się 5 lutego 2013 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy. Projekt ten jest wynikiem prac Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, opartym na wielotygodniowych konsultacjach z partnerami społecznymi, w tym ze Związkiem Pracodawców Business Centre Club.

Rada Ministrów na swoim ostatnim posiedzeniu, które odbyło się 5 lutego 2013 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy. Projekt ten jest wynikiem prac Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, opartym na wielotygodniowych konsultacjach z partnerami społecznymi, w tym ze Związkiem Pracodawców Business Centre Club.

Przyjęte w projekcie zmiany dotyczą wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy oraz zasad ruchomego czasu pracy. Nie wszystkie zmiany, postulowane przez środowisko pracodawców znalazły się w przedłożeniu rządowym, niemniej te przyjęte stanowią krok w dobrym kierunku.

Wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy z 4 do 12 miesięcy pozwoli pracodawcom lepiej gospodarować czasem pracy, szczególnie w firmach, cechujących się znacznymi wahaniami w produkcji (sprzedaży) na przestrzeni roku. Stworzy to szansę lepszej konkurencyjności przedsiębiorstw, która może przełożyć się na wzrost zamówień, a co za tym idzie - ochronę stanu zatrudnienia.

Zmiany dotyczące ruchomego czasu pracy, uwzględniające różne godziny rozpoczynania pracy pozwolą pracodawcy i pracownikom dopasowywać czas pracy do indywidualnych potrzeb. Będzie to korzystne tak dla pracodawcy jak dla pracowników, którzy dzięki temu będą mogli lepiej godzić życie rodzinne i zawodowe.

Business Centre Club popiera przyjęte zmiany. Mamy nadzieję, że tak jak zostały one sprawnie pr zyjęte przez Radę Ministrów - równie sprawnie przejdą całą ścieżkę legislacyjną i możliwie szybko staną się obowiązującym prawem.

Jednocześnie, zmiany te traktujemy jako pierwszy krok na drodze do kompleksowej reformy prawa pracy, o dokonanie której postulujemy od lat. Polska gospodarka zasługuje na nowy, nowoczesny Kodeks pracy, który wreszcie zastąpi ten wciąż obowiązujący (choć wielokrotnie nowelizowany, to coraz mniej przystający do realiów XXI wieku), powstały w roku 1974, szczytowym okresie epoki Gierka.

Zbigniew W. Żurek
minister ds. prawa pracy w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC
sekretarz Prezydium TK ds. Społeczno-Gospodarczych

Udostępnij artykuł: