Pierwszy Narodowy Pośrednik Finansowy w programach ramowych UE 2014-2020 wkracza do gry!

Aktualności

Już w sierpniu br. ruszy innowacyjna oferta finansowa dla przedsiębiorców, współtworzona przez polski bank w Programie Horyzont 2020. Prawie 100 mln złotych preferencyjnego finansowania, przede wszystkim na inwestycje dla mikro, małych i średnich firm, uruchomi Idea Bank- pierwszy oficjalny polski pośrednik finansowy w programach UE nowego rozdania (2014-2020).

Już w sierpniu br. ruszy innowacyjna oferta finansowa dla przedsiębiorców, współtworzona przez polski bank w Programie Horyzont 2020. Prawie 100 mln złotych preferencyjnego finansowania, przede wszystkim na inwestycje dla mikro, małych i średnich firm, uruchomi Idea Bank- pierwszy oficjalny polski pośrednik finansowy w programach UE nowego rozdania (2014-2020).

Większość instrumentów zwrotnych (vel finansowych)Unii Europejskiej 2014-2020 realizowana zostanie z udziałem tzw. narodowych Pośredników Finansowych. Mogą nimi zostać instytucje finansowe (np. banki, fundusze pożyczkowe, przedsiębiorstwa leasingowe czy fundusze vc). Od jakości i konkurencyjności oferty kandydata na pośrednika zależy jego powodzenie 
w międzynarodowym konkursie na pośredników finansowych ww. programów UE i w efekcie dostęp do tych środków przedsiębiorców z danego państwa. Brak tu bowiem tzw. kopert narodowych. Wygrywają tylko najlepsze projekty, bez względu na pochodzenie.

Pierwszym polskim Narodowym Pośrednikiem Finansowym Programu ramowego na rzecz badań naukowych i innowacji, na lata 2014-2020"Horyzont 2020" i programów ramowych UE z nowego rozdania w ogóle, będzie: IDEA BANK SA. W ostatnich tygodniach bank podpisał stosowną umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI).

- Od początku swojego istnienia Idea Bank konsekwentnie buduje ofertę finansowania przyjaznego dla rożnych grup przedsiębiorców. Naszym oczkiem w głowie są właściciele mikro i małych firm. Aby udostępnić im elastyczne i atrakcyjne cenowo finansowanie sięgamy zarówno do programów unijnych, jak i światowych rozwiązań stworzonych po to, by wspierać innowacyjne biznesy. Jestem przekonany, że połączenie tych dwóch potencjałów pozwoli na wprowadzenie nowej jakościowo oferty dla polskich innowatorów. Z doświadczenia wiem, że na rynku jest wiele bardzo interesujących biznesowo, ale i ryzykownych projektów, na które trudno pozyskać standardowe finansowanie. Nowy produkt, we współpracy z EFI,  pozwoli nam szerzej otworzyć się na to wyzwanie - powiedział Marcin Syciński, Członek Zarządu Idea Banku, odpowiedzialny za politykę kredytową, w tym właśnie za europejski projekt Banku.

UE udzieliła tu wsparcia w ramach Programu Horyzont 2020 - działania InnovFin pn. SME Guarantee, tj. gwarancji Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego na finansowanie dla innowacyjnych MSP i tzw. midcaps. EFI udzielił 50% gwarancji, bez limitu kwotowego (cap) na spłatę "innowacyjnych" kredytów (inwestycyjnych i obrotowych) polskich firm.

EFI jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego z Luksemburga, wyspecjalizowaną w projektowaniu wsparcia finansowego przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju. EFI jest największym europejskim operatorem kapitału vc i gwarancji dla MŚP (odpowiednio: 500 funduszy vc i 350 umów gwarancyjnych na 2014r.).

Beneficjentem europejskiego projektu Idea Banku będą MŚP oraz przedsiębiorcy niebędący MŚP, zatrudniający do 499 osób (tzw. midcaps), do których w okresie od 1 sierpnia 2015r. do 31 lipca 2017r. (lub do wcześniejszego wykorzystania środków), Bank skieruje ponad 80 mln PLN preferencyjnego kredytu. Bank zapewnia tu liczne korzyści dla klientów, jak m.in. zmniejszenie wymogów w zakresie zabezpieczeń własnych przedsiębiorcy, obniżenie ceny  kredytu czy brak rygorów pomocy publicznej.

- Bardzo nas cieszy informacja, że polski bank skutecznie sięgnął po unijne wsparcie 
i przełoży się to na ułatwienie w dostępie do finansowania dla małych i średnich firm. Wydaje się że ten produkt odpowiada na dwie największe bolączki i bariery polskich przedsiębiorstw 
w dostępie do kredytu- tj. cenę i brak wystarczających zabezpieczeń jego spłaty
 - powiedział Edward Tomasz Połaski, Prezes Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Program Horyzont 2020- źródło wsparcia polskich przedsiębiorców
- Warto podkreślić, że po 10 miesiącach od uruchomienia instrumentów zwrotnych programu Horyzont 2020 następuje polska inauguracja pierwszej umowy pośrednictwa finansowego. 
W ramach programów ramowych na lata 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła ponad 4,5 mld euro na tworzenie instrumentów zwrotnych, wspierających dostęp do finansowania. Jest to odpowiedź na potwierdzone przez rynek zapotrzebowanie zarówno u przedsiębiorców, jak i instytucjach otoczenia biznesu - powiedziała dr Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Program ramowy Unii Europejskiej "Horyzont 2020" jest największym w historii UE programem 
w zakresie badań naukowych i innowacji. Swoim zakresem obejmuje m.in.: badania, rozwój transfer technologiczny, innowacje dla przemysłu i przedsiębiorczości, w tym pobudzanie zaangażowania MŚP oraz generalnie- szerszego uczestnictwa sektora prywatnego. Budżet programu to blisko 80 mld euro, z czego prawie 3 mld euro przeznaczono na instrumenty finansowe (InnovFin) - wspierające dostęp do finansowania dla przedsiębiorców i innych podmiotów realizujących projekty badawcze bądź związane z innowacjami. Wartość preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców będzie wielokrotnie większa, dzięki dodatkowym środkom udostępnionym przez pośredników finansowych: instytucje korzystające z gwarancji oraz fundusze VC.

- Polski rząd oraz środowiska proinnowacyjne w naszym kraju dostrzegają szanse, jakie niesie program Horyzont 2020 i mają ambicje korzystać z niego dużo szerzej niż z wcześniejszych edycji programów ramowych. Szczególnie dotyczy to instrumentów dla przedsiębiorców, w tym instrumentów zwrotnych. Polski rząd uruchomił w tym celu dwa eksperckie wehikuły wsparcia: krajowe punkty kontaktowe - jeden ds. programów badawczych oraz drugi ds. instrumentów finansowych. Bardzo ważnym elementem skutecznego wykorzystania budżetu Horyzontu 2020 będzie zaangażowanie polskich instytucji finansowych - powiedział Prof. Włodzisław Duch, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

KE szacuje wartość preferencyjnego finansowania zwrotnego dla beneficjentów wygenerowanego w H2020 na ponad 48 mld euro. Skala tego finansowania wzrośnie dodatkowo w wyniku połączenia ww. środków z innymi, w ramach tzw. Planu Junckera.

-  Warto podkreślić, że inaugurowany dzisiaj projekt to po pierwsze - instrument zwrotny, po drugie - instrument łączący sektor publiczny i prywatny we wspólnym celu- rozwoju konkurencyjności gospodarki. Instrumenty rewolwingowe i planowana dźwignia finansowa pozwalają zwiększyć realne zaangażowanie sektora prywatnego na polu inwestycji i innowacji. Przykładem takiego zaangażowania z udziałem Grupy EBI jest również Plan Junckera, w ramach którego niniejszy projekt można także niejako zakwalifikować - powiedział Artur Radziwiłł, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i przedstawiciel Polski w Radzie Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Idea Bank otrzymał wsparcie na etapie informacji i przygotowania wniosku ze strony Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE (KPK), który także współpracuje z narodowymi pośrednikami finansowymi w kampanii informacyjnej, mającej ułatwić szybkie dotarcie do środków przedsiębiorcom - głównym adresatom wsparcia. KPK świadczy przedsiębiorcom  usługi bezpłatnie i na terenie całego kraju.

- Idea Bankowi należy pogratulować europejskiego sukcesu. Starł się z wieloma konkurentami - z innych państw, a także z Polski i udowodnił, że jest w stanie przebić ich ofertę i najszybciej wdrożyć innowacyjny produkt. Zainteresowanie instytucji finansowych nowymi instrumentami jest wysokie. Teraz czas na wdrożenie- aby jak najszybciej nowy program trafił do adresatów- przede wszystkim mikro i małych przedsiębiorców. Jako KPK będziemy wspierać naszych narodowych pośredników finansowych także na tym etapie - powiedział Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

KPK ustalił, że Idea Bank będzie dwunastą europejską instytucją finansową (na ponad trzydzieści aplikacji złożonych z 17 państw), której udało się uzyskać mandat InnovFin SME Guarantee (Horyzont 2020). Wcześniej dokonały tego przede wszystkim instytucje z państw 
o wysokim poziomie innowacyjności gospodarek (np. Danii, Szwecji, Niemiec, Luksemburga czy Wielkiej Brytanii). Z informacji KPK wynika, że grupa następnych umów pośredników z EFI znajduje się na finalnym etapie negocjacji, pośród nich znajdzie się także kolejna polska umowa.

Łukasz Bogusz

Udostępnij artykuł: