PiLab i Bank Zachodni WBK analiza połączeń kluczem do zwiększenia konkurencyjności

Bankowość

PiLab, polska spółka technologiczna, która na początku maja br. wypuściła na rynek autorską, opatentowaną  platformę PiLab/BI, zacieśnia współpracę z Bankiem Zachodnim WBK. Firma wygrała przetarg i dostarczy rozwiązanie, które pozwoli BZ WBK stworzyć Centralną Bazę Produktów łączącą dane z 7 różnych systemów informatycznych. Dzięki analizie połączeń pomiędzy danymi, jeden z największych polskich banków  będzie mógł zwiększyć konkurencyjność oferowanych produktów.

Zwiększanie konkurencyjności w sektorze bankowym to zagadnienie o tyle skomplikowane, że musi uwzględniać także kwestię czynników regulacji państwowych w tym obszarze. Biorąc jednak pod uwagę to, na co Bank ma bezpośredni wpływ, tj. rozwój technologiczny, jakość produktów, poziom cen, umiejętności projektowania i wdrażania oferty, tworzenie wartości dodanej, marketing, etc., mamy całkiem pokaźną listę zagadnień, szczególnie istotnych na etapie tworzenia nowych produktów bankowych.

Analiza i tworzenie produktów
BZ WBK jest trzecią instytucją finansową w Polsce  pod względem wartości aktywów. Tworzenie nowych i analiza istniejących produktów bankowych w tego typu organizacji wymagała sporych nakładów pracy i dużego zaangażowania działów IT.

– Konsekwencją zmiany choćby jednego z pomniejszych parametrów (np. kart płatniczych przypisanych do danego typu konta) lub niektórych właściwości (tj. prowizja, termin spłaty, wielkość debetu), jest zmiana całego, złożonego produktu bankowego. Jeżeli uwzględnimy do tego mnogość usług związanych z danym produktem, liczbę kanałów sprzedaży i obsługi, a także potencjalne promocje czy pakiety, otrzymujemy bardzo dużą liczbę kombinacji. Dodatkowo przy projektowaniu nowych produktów, konieczne jest sprawdzenie, czy bank nie ma już podobnej oferty, czy była ona oferowana w przeszłości oraz czy są klienci, którzy nadal korzystają z archiwalnego produktu – mówi Dorota Brzoza, menedżer ds. zarządzania architekturą biznesową w Banku Zachodnim WBK.

– Najważniejszą przewagą PiLab/BI jest logiczny, elastyczny model danych, który umożliwia łatwe dodawanie nowych źródeł i modyfikację struktury danych bez konieczności przepisywania raportów. Przy wyborze oferty PiLab duże znaczenie miał dla nas również relatywnie krótki czas wdrożenia, który wynika z tego, że nie musimy przewidywać przyszłych raportów, gdyż nowe modele danych można tworzyć samodzielnie, nie przerywając pracy systemu – wylicza Piotr Wyrzykowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Architektury IT.

Projekt Centralnej Bazy Produktów charakteryzuje się wysokim poziomem złożoności zarówno pod względem systemów źródłowych, jak i mnogości relacji. Jednym z celów projektu jest udostępnienie użytkownikom biznesowym możliwości samodzielnego raportowania.

– Dzięki PiLab/BI nasi Product Managerowie staną się w pełni niezależni w zakresie pozyskiwania informacji na temat produktów. Będą pracować na systemie, który nie wymaga znajomości SQL’a. Ich rozumienie modelu produktu pozwoli na pełną swobodę działania. Zaletą PiLab/BI jest to, że w systemie można wykonywać dowolne analizy, które nie są ograniczone do wcześniej przygotowanych scenariuszy, a tym samym użytkownicy biznesowi mogą testować dowolne hipotezy w czasie rzeczywistym – opisuje rozwiązanie Ewa Zaleska, menedżer ds. zarządzania architekturą biznesową w BZ WBK.

Perspektywy i plany
Plany względem platformy PiLab/BI są bardzo szerokie – zarówno ze strony BZ WBK, który zapowiada przyłączenie kolejnych źródeł danych i przekształcenie Centralnej Bazy Produktów w powszechne źródło wiedzy i dostępu do danych operacyjnych i analitycznych o ofercie produktowej, jak i ze strony spółki PiLab, która planuje kolejne wdrożenia w sektorze bankowym.

– Od jakiegoś czasu konsekwentnie zmierzamy do celu, jakim jest wejście na amerykański rynek. Polska premiera, a teraz kolejne wdrożenia przybliżają nas do tego celu. Realizując projekt z BZ WBK jednocześnie rozmawiamy z bankami amerykańskimi na temat projektów pilotażowych w USA, pierwsze z nich będą miały miejsce już w drugiej połowie 2015 roku – podsumowuje najbliższe plany wrocławskiej spółki Paweł Wieczyński, Prezes Zarządu PiLab.

Marcin Droba

Udostępnij artykuł: