Pilnie potrzebna wiedza o rynku kredytowym

Polecamy

Na zlecenie Biura Informacji Kredytowej (BIK) i Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Instytut MillwardBrown przeprowadził badanie stanu wiedzy Polaków o wiarygodności finansowej i mechanizmach związanych z udzielaniem kredytów. Jak się okazało, jest ona niewielka nawet wśród grupy aktywnie korzystającej z produktów bankowych.

Na zlecenie Biura Informacji Kredytowej (BIK) i Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Instytut MillwardBrown przeprowadził badanie stanu wiedzy Polaków o wiarygodności finansowej i mechanizmach związanych z udzielaniem kredytów. Jak się okazało, jest ona niewielka nawet wśród grupy aktywnie korzystającej z produktów bankowych.

Z badania wynika, że 62% ankietowanych słyszało o zdolności kredytowej, a 49% twierdzi, że wie, co oznacza wiarygodność finansowa, to deklarowana wiedza jest powierzchowna lub niepełna. Respondenci rzadko słyszeli o takich terminach jak scoring lub RRSO (odpowiednio 17 i 8 proc.). Zastanawiająca jest nieznajomość RRSO - terminu, z którym każdy musi się zetknąć czytając dokumenty przy zawieraniu umowy kredytowej w banku. Badanie pokazało, że choć ponad połowa ankietowanych postrzega kredytowanie jako sposób, który pozwala realizować nasze plany, a nawet spełniać marzenia, to kredyt jest dla znacznej liczby respondentów również synonimem wyrzeczeń i niepewności czy uda się go spłacić w przyszłości. W ocenie przedstawicieli BIK to brak wiedzy powoduje, że kredyt nie jest traktowany jako nowoczesne narzędzie do realizacji naszych planów. Obiektywny wskaźnik wiedzy na temat kredytów w kontekście BIK (0 do 100 pkt) wskazuje, że wynik powyżej 50 pkt uzyskało tylko 24% badanych (średnia to 36 pkt). Sami ankietowani (80%) oceniali, że ich wiedza o systemie kredytowym jest na poziomie średnim lub mniejszym.

Jak zauważa prof. Janusz Czapiński z Uniwersytetu Warszawskiego, wraz z bogaceniem się gospodarstw domowych w Polsce, spada odsetek zadłużonych gospodarstw. Takiego zjawiska nie obserwuje się w krajach rozwiniętych. Tam, gdy ludzie się bogacą, to bardziej są skłonni się zadłużać. W naszym kraju odsetek zadłużonych gospodarstw domowych spadł w ciągu pięciu minionych lat z 43% do 35%. Zdaniem prof. Czaplińskiego nie wynika to z braku zaufania do systemu bankowego. W Polsce ufa się bankom bardziej niż innym ludziom. Podobnie jest tylko jeszcze w Rosji. Dla przykładu w Niemczech instytucjom finansowym ufa dwa razy mniejszy odsetek osób niż w Polsce. Jego zdaniem, to czynnik kulturowy wpływa na brak chęci do zadłużania się przez gospodarstwa domowe. W dzieciństwie rodzice często mówili nam "tylko pamiętaj, żebyś nikomu nic nie był winien". Kolejnym czynnikiem ograniczającym poziom zadłużenia jest brak wiedzy. Mogę ufać instytucjom bankowym, ale ponieważ nie orientuję się w funkcjonowaniu rynku finansowego, nie wiem, z jakich produktów mógłbym skorzystać. Potencjalni klienci nie mają wiedzy o tym, co mogą zyskać i jakie są związane z tym rzeczywiste zagrożenia. Dlatego też unika się takich aktywności. Nie możemy liczyć, że w krótkim czasie zmieni się czynnik kulturowy, ale otwieranie się na kredyt gospodarstw domowych można przyspieszyć poprzez podnoszenie poziomu rzetelnej wiedzy.

140611.bik.01.600x399

W powszechnym odbiorze BIK nadal jest kojarzony z czarną listą, bo wiele osób uważa, że historia kredytowa jest tworzona tylko w czasie gdy są problemy ze spłatą kredytów. Taki odbiór instytucji, BIK chce zmienić i wykorzystać gromadzone od 17 lat dane o historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów, oferując do nich dostęp klientom indywidualnym. W wielu krajach dokumenty poświadczające wiarygodność kredytową, wydawane przez instytucje takie jak BIK, są wykorzystywane na przykład przy wynajmie mieszkań i przy podobnych czynnościach cywilno prawnych. Tym bardziej że 90% informacji o polskich kredytobiorcach zgromadzonych w BIKu to dane pozytywne. Obecnie firma prowadzi akcję edukacyjną pod hasłem "Buduj dobrą historię". Ma to być jeden z elementów zmiany wizerunku i sposób na pozyskanie klientów indywidualnych.

Bohdan Szafrański

Udostępnij artykuł: