Pion MŚP w Banku Pekao w III kw. 2019 roku: o połowę wyższa liczba nowych klientów i ponad 30-proc. wzrost nowych kredytów

Z rynku

Trzeci kwartał dla segmentu małych i średnich firm w Banku Pekao był wyjątkowo dobry pod względem akwizycji nowych klientów. Bank pozyskał ich w trzecim kwartale 2019 o 48 proc. więcej niż w trzecim kwartale rok wcześniej. Wartość nowego finansowania dla klientów Pionu MŚP sięgnęła 2,8 mld zł i była o 31 proc. wyższa niż rok wcześniej. Bank Pekao chce bardziej wspierać zieloną energię.

Bank Pekao S.A. - Logo
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)

Trzeci kwartał dla segmentu małych i średnich firm w Banku Pekao był wyjątkowo dobry pod względem akwizycji nowych klientów. Bank pozyskał ich w trzecim kwartale 2019 o 48 proc. więcej niż w trzecim kwartale rok wcześniej. Wartość nowego finansowania dla klientów Pionu MŚP sięgnęła 2,8 mld zł i była o 31 proc. wyższa niż rok wcześniej. Bank Pekao chce bardziej wspierać zieloną energię.

Wartość kredytów dla małych i średnich firm udzielona przez @BankPekaoSA na koniec września 2019 r. wyniosła 5,3 mld zł i była wyższa o 0,5 mld zł niż rok wcześniej #BankPekao

– Skuteczność w akwizycji nowych klientów to zasługa konsekwentnej realizacji strategii wzrostu w segmencie MŚP, dużej dostępności dedykowanych centrów biznesowych MŚP w całej Polsce, szkoleń i eksperckiej wiedzy naszych pracowników – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzorująca Pion Małych i Średnich Przedsiębiorstw.Wartość kredytów dla małych i średnich firm udzielona przez Pekao na koniec września 2019 r. wyniosła 5,3 mld zł i była wyższa o 0,5 mld zł niż rok wcześniej, dzięki dynamicznemu wzrostowi sprzedaży wszystkich produktów kredytowych – kredytów +29 proc. r/r, leasingu +21 proc. i dwukrotnemu wzrostowi sprzedaży faktoringu. Wartość nowego finansowania dla klientów Pionu MŚP sięgnęła 2,8 mld zł.Czytaj także: Bank Pekao: dwucyfrowy wzrost zysku netto w III kw. i kolejne projekty finansowania OZE >>>Pion małych i średnich przedsiębiorstw rozwijał także współpracę z klientami w zakresie obsługi transakcji pochodnych FX i IR. Dla transakcji zabezpieczających ryzyko kursu walutowego, wzrost wolumenu w III kw. 2019 wyniósł ponad 150 proc. wobec III kw. 2018. W przypadku transakcji zabezpieczających ryzyko stopy procentowej klientów sektora MŚP w III kwartale 2019, wolumen transakcji wzrósł ponadtrzykrotnie wobec analogicznego okresu rok wcześniej.

Finansowanie we współpracy z międzynarodowymi instytucjami

Pekao umiejętnie wykorzystuje w finansowaniu małych i średnich firm współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, takimi jak Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Rozwoju Rady Europy czy inne rozwiązania bazujące na wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej.W październiku Pekao Leasing, spółka leasingowa z grupy kapitałowej Banku Pekao S.A., podpisała z Bankiem Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank – CEB) umowę kredytową o wartości 100 mln euro na finansowanie – w formie leasingu na konkurencyjnych warunkach – inwestycji i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Otwarta platforma finansowania

Pozyskiwaniu nowych klientów z segmentu MŚP sprzyjał dalszy rozwój służącej do przetwarzania i zarządzania fakturami Otwartej Platformy Finansowania (OPF). Dzięki uruchomionej wiosną tego roku OPF, klient Pekao może otrzymać limity finansowania, które rozdziela pomiędzy podwykonawców czy dostawców. W efekcie ci ostatni otrzymują szybsze i tańsze finansowanie.Rozwój OPF polega na dopasowaniu do potrzeb klientów, automatyzacji współpracy pomiędzy bankiem, wystawcami faktur i odbiorcami, a także skróceniu i usprawnieniu rozliczeń.Tylko w trzecim kwartale funkcjonalność „onboardingu”, umożliwiająca wysyłanie ofert finansowania i obsługi wierzytelności do firm, które dotychczas nie współpracowały z Pekao, a które są dostawcami klientów - dała bankowi 30 nowych klientów z segmentu MŚP.

Więcej wsparcia dla zielonej energii

Pekao dostrzega rosnące znaczenie odnawialnych źródeł energii i potencjał ekonomiczny rozwoju branż takich jak fotowoltaika czy energetyka wiatrowa. Dlatego, jego zaangażowanie w energetykę niekonwencjonalną rośnie. Zmniejsza się natomiast w przypadku tradycyjnej produkcji prądu, gdzie realizowane projekty nastawione są głównie na zmniejszenie emisyjności.Inicjatywy wspierające zieloną energię w znacznym stopniu dotyczą małych i średnich przedsiębiorstw. Wiosną Pekao i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisały umowę na linię finansową dla MŚP w województwie kujawsko-pomorskim. Środki w wysokości 150 mln zł oferowane - dzięki EBI - na preferencyjnych warunkach, mają pomóc w finansowaniu projektów związanych z podniesieniem efektywności energetycznej.W minionym kwartale bank wprowadził do oferty dla małych i średnich przedsiębiorstw kredyt PrzEKOrzystny na inwestycje w OZE. Kredyt na finansowanie paneli fotowoltaicznych, zabezpieczony jest bezpłatną gwarancją BGK Biznesmax, dzięki czemu klienci otrzymują preferencyjną stawkę kredytu, a przez pierwsze trzy lata spłaty kredytu również zwrot odsetek w wysokości 5 proc. kwoty kredytu.Bank planuje kolejne przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną. 
Źródło: Bank Pekao SA
Udostępnij artykuł: