Pioneer Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu – odpowiedź na dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe

Polecamy

Pioneer Pekao TFI uruchomił sprzedaż nowego subfunduszu Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu. Strategia produktu umożliwia inwestowanie na różnych rynkach globalnych w celu wypracowania dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury panującej na poszczególnych rynkach finansowych. To już drugi w tym roku subfundusz w ofercie linii produktowej "strategie alternatywne". W marcu br. Pioneer wprowadził do sprzedaży detalicznej Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu.

Pioneer Pekao TFI uruchomił sprzedaż nowego subfunduszu Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu. Strategia produktu umożliwia inwestowanie na różnych rynkach globalnych w celu wypracowania dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury panującej na poszczególnych rynkach finansowych. To już drugi w tym roku subfundusz w ofercie linii produktowej "strategie alternatywne". W marcu br. Pioneer wprowadził do sprzedaży detalicznej Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu.

Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu jest subfunduszem, który poprzez lokowanie aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszy Pioneer Funds, umożliwia inwestowanie na różnych rynkach globalnych, w szeroki zakres klas aktywów nieskorelowanych względem siebie w celu osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach finansowych. Produkt poszukuje alternatywnych źródeł zysków oraz dochodu poprzez elastyczne i aktywne inwestowanie w szeroki wachlarz strategii i klas aktywów. Dzięki strategii niebenchmarkowej zarządzający może elastycznie dostosowywać portfel subfunduszu do zmieniającej się sytuacji rynkowej, za pośrednictwem subfunduszy Pioneer Funds.

Czynnikiem wyróżniającym subfundusz jest aktywne zarządzanie ryzykiem. W wyniku zastosowania zaawansowanych metod pomiaru i zarządzania ryzykiem, ograniczana jest zmienność i maksymalne spadki wartości inwestycji. To powoduje, że zmienność jest niższa niż w funduszach akcyjnych, przy porównywalnym potencjale wzrostu.

- W czasach ostatnio podwyższonej zmienności panującej na rynkach, inwestorzy poszukują rozwiązań, które pozwolą uniezależnić wartość kapitału i zysków od kondycji jednego rynku czy jednej klasy aktywów. Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu jest naszą odpowiedzią na to co się dzieje na rynkach i jednocześnie propozycją, która powinna umożliwić wypracowanie naszym klientom dodatniej stopy zwrotu z inwestycji niezależnie od koniunktury - wskazuje Piotr Szulec, Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Subfundusz skierowany jest do osób, które akceptują średni poziom ryzyka inwestycyjnego wynikający z tego, że znaczna część lokat subfunduszu będzie inwestowana w zagraniczne fundusze, które wykorzystują różne techniki inwestycyjne, lokując aktywa w szeroką gamę instrumentów finansowych z całego świata.

Subfundusz Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu wydzielony został w ramach funduszu parasolowego Pioneer Funduszy Globalnych SFIO.

Dnia 4 września br. został wprowadzony do sprzedaży dla klienta detalicznego w sieci oddziałów Banku Pekao SA, Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. i Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

Michał Hasik

Udostępnij artykuł: