Pioneer Pekao TFI: sprzedaż brutto w pierwszym kwartale przekroczyła 1,2 mld zł

Bankowość / Finanse i gospodarka

W marcu Pioneer Pekao TFI, pierwsze TFI w Polsce, zanotowało sprzedaż brutto na poziomie prawie 400 mln zł (a licząc od początku roku ponad 1,2 mld zł), natomiast sprzedaż netto była ujemna i wyniosła -177 mln zł. Największym zainteresowaniem cieszyły się: Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pioneer Obligacji Strategicznych i Pioneer Gotówkowy.

W marcu Pioneer Pekao TFI, pierwsze TFI w Polsce, zanotowało sprzedaż brutto na poziomie prawie 400 mln zł (a licząc od początku roku ponad 1,2 mld zł), natomiast sprzedaż netto była ujemna i wyniosła -177 mln zł. Największym zainteresowaniem cieszyły się: Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pioneer Obligacji Strategicznych i Pioneer Gotówkowy.

Zainteresowanie inwestorów produktami Pioneer Pekao TFI, mierzone sprzedażą brutto, czyli samymi wpłatami, osiągnęło w marcu prawie 400 mln zł. Największą popularnością cieszył się Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, który pozyskał prawie 25 mln zł nowych środków. Od początku roku przybywa także chętnych na Pioneer Obligacji Strategicznych oraz Pioneer Gotówkowy - jeden z flagowych subfunduszy rynku pieniężnego Pioneer Pekao TFI, do którego w samym marcu wpłynęło ponad 18,5 mln zł netto, a w ciągu pierwszego kwartału odpowiednio 57 mln zł oraz 97 mln zł nowych środków. Dodatni bilans wpłat i umorzeń w ostatnim miesiącu zanotowały także: Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO, Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pioneer Surowców i Energii oraz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego. Niemniej jednak marcowe saldo wpłat i umorzeń, wyłączając ruch środków w funduszu dedykowanym jednemu inwestorowi instytucjonalnemu, wyniosło -177 mln zł

- Na początku marca krótkotrwały wpływ na zachowania inwestorów miała sytuacja polityczna na Ukrainie. Z tego powodu część osób wycofała się wtedy z inwestycji finansowych lub przeniosła aktywa do funduszy inwestycyjnych cechujących się niższym ryzykiem. Jednak już w następnych dniach wielu klientów potraktowało tę sytuację jako długo oczekiwaną korektę i wykorzystało jako dobrą okazję do wejścia na rynek - mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.

W skali ostatnich dwunastu miesięcy bardzo dobre wyniki zanotowały fundusze akcyjne. Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych osiągnął stopę zwrotu na poziomie 21,17%, natomiast w perspektywie ostatnich dwóch lat zwiększył swoją wartość aż o 35,87%. Z kolei Pioneer Akcji Europejskich FIO uzyskał zwrot z inwestycji prawie 15%, natomiast w ciągu 24 miesięcy jego wartość wzrosła o 29,5%. Zyskowne okazały się również: Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego - wzrost o 17,6% w ciągu dwunastu miesięcy, oraz Pioneer Obligacji Strategicznych - stopa zwrotu na poziomie 15,6% przez ostatnie dwa lata.

Na koniec marca wartość aktywów w funduszach Pioneer wyniosła 16,1 mld zł.

Źródło: Pioneer Pekao TFI

Udostępnij artykuł: