Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego: nowy subfundusz w ofercie Pioneer Pekao TFI

Finanse i gospodarka

Pioneer Pekao TFI - najstarsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w kraju, poszerzyło swoją ofertę o nowy subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, który wchodzi w skład funduszu parasolowego Pioneer Funduszy Globalnych SFIO. Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy zamierzają zainwestować w horyzoncie średnio i długoterminowym oraz chcą uczestniczyć we wzroście rynku akcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w dochodach z rynku długu emitentów z różnych krajów świata.

Pioneer Pekao TFI - najstarsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w kraju, poszerzyło swoją ofertę o nowy subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, który wchodzi w skład funduszu parasolowego Pioneer Funduszy Globalnych SFIO. Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy zamierzają zainwestować w horyzoncie średnio i długoterminowym oraz chcą uczestniczyć we wzroście rynku akcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w dochodach z rynku długu emitentów z różnych krajów świata.

Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego jest subfunduszem o charakterze mieszanym, inwestującym łącznie do 100% aktywów netto w subfundusze Pioneer Funds o charakterze dłużnym, przy czym poziom zaangażowania w subfunduszach o charakterze dłużnym będzie utrzymywany na poziomie około 70%. W przypadku części akcyjnej nie więcej niż 60% wszystkich aktywów będzie lokowanych w fundusze inwestujące głównie w akcje przedsiębiorstw, których siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych lub w Ameryce Północnej lub prowadzących działalność operacyjną albo uzyskujących większość swoich przychodów w tamtym regionie świata.

"Silne fundamenty i dobre perspektywy amerykańskiej gospodarki zachęcają do utrzymywania w portfelach części środków w akcjach  spółek zza oceanu. W ostatnich latach Stany Zjednoczone znów dowiodły, że dzięki szybkiemu wdrożeniu działań naprawczych, mają niezwykłą zdolność odradzania się po kryzysach. Efekty zadziwiają cały świat - w 2014 roku Stany Zjednoczone odnotowały trzeci raz z rzędu solidny wzrost PKB. Prognozy na 2015 rok zakładają, że największa gospodarka świata wzrośnie o 3,4%" - mówi Piotr Szulec, dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Wprowadzenie do oferty subfunduszu Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego daje klientom możliwość uczestniczenia w bardzo dobrej passie amerykańskiego rynku akcji z relatywnie niską, na poziomie stabilnego wzrostu, ekspozycją na ten rynek. Jest to szczególnie ważne w przypadku wystąpienia większej zmienności czy korekty na tamtejszym rynku akcji, co może być w dużym stopniu zrekompensowane możliwym, pozytywnym zachowaniem części dłużnej tego subfunduszu, wchodzącego w skład funduszu parasolowego Pioneer Funduszy Globalnych SFIO

Subfundusz, który elastycznie i adekwatnie do aktualnej koniunktury lokuje za pośrednictwem funduszy zagranicznych środki w amerykańskie akcje i obligacje, to ważne uzupełnienie portfela średnio i długoterminowych inwestycji." - dodaje Piotr Szulec, dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej.

Dystrybucja nowego subfunduszu we wszystkich oddziałach Banku Pekao S.A. na terenie kraju rozpoczyna się w dniu 30 stycznia br.

Pełna lista funduszy i subfunduszy oferowanych przez Pioneer Pekao TFI dostępna jest pod adresem www.pioneer.com.pl.

Źródło: Pioneer Pekao TFI

Udostępnij artykuł: