Piotr Cyburt

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Związek Banków Polskich mBank Hipoteczny SA

Prezes Zarządu mBanku Hipotecznego, kierujący nim od 1999 roku, kiedy to rozpoczął funkcjonowanie pierwszy w powojennej Polsce specjalistyczny bank hipoteczny RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny, BRE Bank Hipoteczny obecnie mBank Hipoteczny SA

Wieloletnie doświadczenie w bankowości oraz finansowaniu rynku nieruchomości zdobywał w największych instytucjach finansowych na rynku polskim. W latach 1995-1998 Wiceprezes Zarządu Polskiego Banku Rozwoju. Od 1992 do 1995 roku pracował na kierowniczych stanowiskach w PBK SA, w tym od 1994 r. jako Członek jego Zarządu i Dyrektor Banku. W latach 1990- 1992 był jednym z założycieli i pierwszych pracowników firmy Deloitte and Touche w Polsce.

W roku 1987 uzyskał tytuł Doktora Nauk Ekonomicznych przy Instytucie Gospodarki Narodowej. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego w SGPiS (obecnie SGH), studiował także na Harvard University.

Jest Wiceprzewodniczącym Rady Programowej Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego oraz członkiem Komitetu Doradczego ds. Regulacji Nadzorczych przy Związku Banku Polskich. W latach 2005-2006 pełnił funkcję Wiceprezydenta Europejskiej Federacji Hipotecznej z siedzibą w Brukseli. Obecnie jest członkiem Europejskiej Rady ds. Listów Zastawnych (European Covered Bond Council) utworzonej przy tejże Federacji.
Od 2009 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Locum, a od 2004 jest również członkiem Rady Nadzorczej Hochtief Polska SA. W 1995 roku odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za zaangażowanie i wkład w regulowanie rozwoju finansowania hipotecznego przez sektor bankowy w Polsce oraz jego integrację z europejskim rynkiem hipotecznym. W grudniu 2006 r. uhonorowany odznaką honorową Narodowego Banku Polskiego „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej” przyznaną przez Prezesa NBP za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój polskiej bankowości.

Udostępnij artykuł: