Piotr Cyburt

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Związek Banków Polskich mBank Hipoteczny SA

Członek Rady Związek Banków Polskich mBank Hipoteczny SA

Prezes Zarządu mBanku Hipotecznego, kierujący nim od 1999 roku, kiedy to rozpoczął funkcjonowanie pierwszy w powojennej Polsce specjalistyczny bank hipoteczny RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny, BRE Bank Hipoteczny obecnie mBank Hipoteczny SA
Wieloletnie doświadczenie w bankowości oraz finansowaniu rynku nieruchomości zdobywał w największych instytucjach finansowych na rynku polskim. W latach 1995-1998 Wiceprezes Zarządu Polskiego Banku Rozwoju. Od 1992 do 1995 roku pracował na kierowniczych stanowiskach w PBK SA, w tym od 1994 r. jako Członek jego Zarządu i Dyrektor Banku. W latach 1990- 1992 był jednym z założycieli i pierwszych pracowników firmy Deloitte and Touche w Polsce.W roku 1987 uzyskał tytuł Doktora Nauk Ekonomicznych przy Instytucie Gospodarki Narodowej. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego w SGPiS (obecnie SGH), studiował także na Harvard University.Jest Wiceprzewodniczącym Rady Programowej Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego oraz członkiem Komitetu Doradczego ds. Regulacji Nadzorczych przy Związku Banku Polskich. W latach 2005-2006 pełnił funkcję Wiceprezydenta Europejskiej Federacji Hipotecznej z siedzibą w Brukseli. Obecnie jest członkiem Europejskiej Rady ds. Listów Zastawnych (European Covered Bond Council) utworzonej przy tejże Federacji. Od 2009 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Locum, a od 2004 jest również członkiem Rady Nadzorczej Hochtief Polska SA. W 1995 roku odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za zaangażowanie i wkład w regulowanie rozwoju finansowania hipotecznego przez sektor bankowy w Polsce oraz jego integrację z europejskim rynkiem hipotecznym. W grudniu 2006 r. uhonorowany odznaką honorową Narodowego Banku Polskiego „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej” przyznaną przez Prezesa NBP za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój polskiej bankowości.

Udostępnij artykuł: