Piotr Czajkowski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.

Członek Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.

Technologii i Automatyzacji Politechniki Warszawskiej, studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w Wojskowej Akademii Technicznej oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu innowacyjnej gospodarki oraz roli polityki ekonomicznej. Odbył wiele szkoleń dotyczących funkcjonowania i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek, prewencyjnej roli Rad Nadzorczych, kontroli zarządczej a także audytu wewnętrznego.

Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i kilkunastoletnie doświadczenie w pracach organów nadzorczych spółek kapitałowych gdzie pełnił funkcję przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członka Rad Nadzorczych – w takich spółkach jak (w ostatnich dziesięciu latach): Warszawskie Zakłady Mechaniczne „ PZL-WZM” w Warszawie S.A., Huta Stalowa Wola S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o., Zakłady Przemysłu Precyzyjnego „NIEWIADÓW” S.A., Zakłady Mechaniczne „PZL-Wola” S.A., INTRACO S.A., oraz Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne „TEOFILÓW” S.A.

W latach 2000-2017 związany był zawodowo z Ministerstwem Skarbu Państwa, gdzie zajmował stanowiska starszego specjalisty, głównego specjalisty, a następnie naczelnika wydziału, realizując zadania z obszaru nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, a także restrukturyzacji i konsolidacji kapitałowej spółek sektora obronnego. W latach 2017-2019 zatrudniony był w Departamencie Skarbu Państwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie odpowiadał za realizację zadań związanych z nadzorem właścicielskim w spółkach o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa oraz innych podmiotach z udziałem Skarbu Państwa. Aktualnie pełni funkcję naczelnika wydziału w Departamencie Instrumentów Rozwojowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wykonując zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego wobec spółek tworzących system instytucji rozwoju oraz koordynacji wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Źródło: Grupa Azoty S.A.
Udostępnij artykuł: