Piotr Dardziński sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kadry

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego na sekretarza stanu powołano dra Piotra Dardzińskiego, dotychczas pełniącego funkcję podsekretarza stanu w MNiSW. Wiceminister Dardziński odpowiada w resorcie za innowacje oraz współpracę międzynarodową.

Piotr Dardziński
Fot. MNiSW

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego na sekretarza stanu powołano dra Piotra Dardzińskiego, dotychczas pełniącego funkcję podsekretarza stanu w MNiSW. Wiceminister Dardziński odpowiada w resorcie za innowacje oraz współpracę międzynarodową.

Wiceminister #PiotrDardziński odpowiada w @NAUKA_GOV_PL za #innowacje oraz współpracę międzynarodową

Piotr Dardziński funkcję wiceministra nauki sprawuje od listopada 2015 r. W resorcie odpowiada za programy unijne związane z badaniami i innowacjami, informatyzację nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracę międzynarodową. Wiceminister wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację za pośrednictwem dwóch departamentów: Departamentu Innowacji i Rozwoju oraz Departamentu Współpracy Międzynarodowej. Pod nadzorem wiceministra pozostają: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz Polski Ośrodek Rozwoju Technologii PORT.

Kim jest nowy sekretarz stanu?

Piotr Dardziński urodził się 6 października 1972 r. W latach 1997-2002 ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych. Był stypendystą Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii.Od 1998 wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie prowadził zajęcia m.in. z polityki gospodarczej, doktryn ekonomicznych i polskiej myśli ekonomicznej. W latach 1995-2006 był związany z Fundacją „Instytutu Tertio Millenio” – początkowo jako dyrektor biura, potem wiceprezes. Od 2006 był dyrektorem Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. W listopadzie 2011 r. został szefem Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina. W latach 2013-2015 sprawował funkcję wiceprezesa Fundacji Lepsza Polska. Współpracował z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Od listopada 2015 wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.Piotr Dardziński jest autorem wielu publikacji książkowych i artykułów związanych z tematyką m.in. doktryn politycznych i ekonomicznych oraz przedsiębiorczości.

Źródło: MNiSW/Centrum prasowe PAP

 
Udostępnij artykuł: