Piotr Dytko

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył także studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim, studia podyplomowe z zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz podyplomowe studia MBA.

Od kwietnia 2022 r. pełni funkcję członka Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. Jest także Przewodniczącym Rady Instytutu Łukasiewicz PORT – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii.

Posiada bogate doświadczenie menadżerskie w sektorze prywatnym i publicznym. Przed rozpoczęciem pracy w PAIH pełnił m.in. funkcję Wiceprezesa Centrum Łukasiewicz oraz prezesa zarządu Związku Pracodawców Business and Science Poland. Wcześniej kierował jednostkami ochrony zdrowia oraz podmiotami badawczo-rozwojowymi w tym m.in. Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii PORT oraz głównym ośrodkiem badawczym grupy kapitałowej KGHM - KGHM Cuprum. W 2016 r. uzyskał stopień Dyrektora Górniczego III stopnia.

Udostępnij artykuł: