Piotr Kaczyński

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Przewodniczący Rady Nadzorczej Prezes Zarządu HEXA Banku Spółdzielczego Bank BPS S.A. Grupa BPS

Fot. KZBS

Przewodniczący Rady Nadzorczej Prezes Zarządu HEXA Banku Spółdzielczego Bank BPS S.A. Grupa BPS

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2021 r. wybrano Radę Nadzorczą Banku BPS S.A. na kadencję obejmującą lata 2021-2025

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: