Piotr Kamiński

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Idea Bank

Członek Rady Nadzorczej Idea Bank

Posiada wykształcenie wyższe (mgr zarządzania): ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Piotr Kamiński w latach 1991–1993 uczestniczył ponadto w Międzynarodowym Programie Studiów Podyplomowych Tempus – CUBIS finansowanym przez Unię Europejską, zorganizowanym przez trzy uniwersytety zachodnioeuropejskie: Uniwersytet Katolicki w Mediolanie, Uniwersytet Katolicki w Leuven oraz Uniwersytet w Amsterdamie.

Piotr Kamiński brał udział w programie szkoleniowym „International Institute of Securities Market Development” organizowanym przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (US SEC).

Ponadto Piotr Kamiński w latach 1994–2002 uczestniczył w wielu seminariach i konferencjach z zakresu rynku kapitałowego i finansowania przedsięwzięć (m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpanii). Pan Piotr Kamiński jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.

Źródło: Idea Bank
Udostępnij artykuł: