Piotr Miałkowski wszedł do zarządu Idea Banku

Kadry

Rada nadzorcza Idea Banku odwołała Małgorzatę Szturmowicz ze stanowiska członka zarządu. Jednocześnie na stanowisko członka zarządu powołano Piotra Miałkowskiego, podał bank. Piotr Miałkowski będzie zarządzał obszarem finansowym w Idea Banku.

#PiotrMiałkowski będzie zarządzał obszarem finansowym w #IdeaBank @IdeaBankSA

„Jesteśmy świadomi, ile pracy jest do wykonania, aby utrzymać zaufanie naszych klientów. Zmiany, które nastąpiły w ostatnim czasie w zarządzie, pozwoliły na zbudowanie mocnego zespołu doświadczonych menedżerów. Mamy jako zarząd plan działania i wspólne cele, podejmujemy wyzwanie” – powiedział prezes Tobiasz Bury, cytowany w komunikacie.

Piotr Miałkowski posiada ponad 23-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych zdobyte w bankach i audycie. Przed dołączeniem do zarządu Idea Banku był od 2000 r. związany z pionem finansowym Banku Pekao SA, ostatnio jako dyrektor wykonawczy nadzorujący obszar informacji zarządczej, rachunkowości finansowej oraz data governance. Wcześniej zarządzał w Banku Pekao SA obszarem M&A, nadzorem właścicielskim i rachunkowością. Od 2011 r. był też jednocześnie przewodniczącym komitetu audytu i ryzyka w Krajowej Izbie Rozliczeniowej, a od 2017 r. przewodniczącym rady nadzorczej Pekao Investment Management. W latach 1999-2000 pełnił funkcję dyrektora departamentu zarządzania ryzykiem operacyjnym w BIG Banku Gdańskim. Od 1995 r. do 1999 r. był związany z KPMG Polska Audyt jako menedżer w dziale instytucji finansowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, programu MBA na Uniwersytecie Illinois (USA) i programu dla liderów prowadzonego przez INSEAD (Francja), podano również.

Budowanie zaufania inwestorów i interesariuszy do banku

„Dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyła mnie rada nadzorcza i prezes zarządu. Moim celem jest budowanie zaufania inwestorów i interesariuszy do banku. Jestem przekonany, że wspólnie uda nam się wzmocnić pozycję banku na rynku. Mam nadzieję, że pion finansowy będzie miał w tym swój istotny udział” – powiedział Miałkowski.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: