Piotr Pietrzak

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Piotr Pietrzak
Piotr Pietrzak, Fot. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Członek Rady Nadzorczej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu finansów i zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył studia MBA przy Politechnice Lubelskiej we współpracy z University of Illinois. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu zarządzania finansami.

Z Grupa Kapitałową PGE związany od 2010 roku, kiedy rozpoczął swoją karierę zawodową w Spółce PGE Dystrybucja. W 2014 roku rozpoczął pracę w PGE S.A., gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej. Obecnie pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontrolingu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Odpowiada za kluczowe procesy związane z obszarem sprawozdawczość zarządczej, w tym m.in. nadzór finansowy nad Spółkami GK PGE.

Posiada kilkuletnie doświadczenie jako Członek i Przewodniczący Rad Nadzorczych.

Kluczowe kompetencje: wiedza z zakresu zarządzania finansowego i rachunkowości zarządczej, standaryzacja i optymalizacja procesów, współpraca przy bieżących i strategicznych projektach GK PGE.

Udostępnij artykuł: