Piotr Sadownik

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Bank Ochrony Środowiska S.A.

Członek Rady Nadzorczej Bank Ochrony Środowiska S.A.

 • 1996 Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Doświadczenie zawodowe:

 • od 02.2016 przewodniczący Rady Nadzorczej PKO Bank Polski S.A.
 • od 02.2016 członek Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
 • od 2016 partner międzynarodowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel
 • od 1999 partner w warszawskim biurze Gide Loyrette Nouel
 • w 1993 rozpoczął pracę w kancelarii Gide Loyrette Nouel

Obecnie jest partnerem odpowiedzialnym za Departamenty Sporów Sądowych i Arbitrażu, Projektów Infrastrukturalnych i Prawa Publicznego oraz Prawa Własności Intelektualnej w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel.

Reprezentuje klientów kancelarii w sporach sądowych i doradza zarówno polskim spółkom, jak i międzynarodowym inwestorom w ramach projektów infrastrukturalnych i zamówień publicznych.

Specjalizuje się także w prawie ochrony własności intelektualnej.

Inne doświadczenie zawodowe:

 • Wizytator Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
 • Laureat zorganizowanego przez Globe Business Publishing konkursu „Client Choice 2015” w dziedzinie
 • Sporów sądowych.
 • Prawnik rekomendowany przez Chambers Europe w dziedzinie Sporów sądowych.
 • Prawnik rekomendowany przez Legal 500 EMEA w dziedzinie Sporów sądowych oraz Własności Intelektualnej.

Znajomość języków obcych: francuski, angielski i rosyjski

Według złożonego oświadczenia p. Piotr Sadownik, poza wyżej wskazaną działalnością:

 • nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
 • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
 • uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu (Przewodniczący RN PKO BP S.A.),
 • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Udostępnij artykuł: