Piotr Szpunar z NBP na Kongresie 590: wyzwaniem dla banku centralnego jest utrzymanie skuteczności polityki pieniężnej

Gospodarka

Wyzwaniem dla Narodowego Banku Polskiego w okresie wychodzenia z pandemii jest utrzymanie skuteczności polityki pieniężnej i tworzenie makroekonomicznych ram dla stabilnego, bezinflacyjnego wzrostu, poinformował dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego (NBP) Piotr Szpunar.

Logo NBP
Źródło: Narodowy Bank Polski

Wyzwaniem dla Narodowego Banku Polskiego w okresie wychodzenia z pandemii jest utrzymanie skuteczności polityki pieniężnej i tworzenie makroekonomicznych ram dla stabilnego, bezinflacyjnego wzrostu, poinformował dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego (NBP) Piotr Szpunar.

Z punktu widzenia banku centralnego mamy kryzys, który jeszcze się nie zakończył lub kolejne odsłony tego kryzysu. Rola banku centralnego nie zmieni się. Naszym wyzwaniem jest to, by utrzymać skuteczność polityki pieniężnej, czyli nie uderzać zbyt często w to, co nazywanym dolnym ograniczeniem dla stóp procentowych.

"A to może się stać i dzieje się czasami, nawet obserwowaliśmy wielokrotnie ostatnio. Z tego powodu, że długookresowe, realne stopy procentowe na świecie z powodów strukturalnych, niezależnych od polityki pieniężnej obniżają się. I to jest wyzwanie dla banku centralnego, gdyż jego rola jest niezmienna. Mamy tworzyć ramy makroekonomiczne dla stabilnego, bezinflacyjnego wzrostu" - powiedział Szpunar podczas Kongresu 590.

Czytaj także: Byli prezesi NBP i członkowie RPP apelują do banku centralnego o reakcję na rosnącą inflację: dalsza zwłoka byłaby łamaniem konstytucji >>>

Pandemia przyspieszyła procesy cyfryzacji

Wskazał również, że pandemia przyspieszyła procesy cyfryzacji, a szeroko dyskutowana na świecie koncepcja pieniądza cyfrowego banku centralnego w praktyce jest trudna do zrealizowania.

"Pandemia przyspieszyła procesy cyfryzacji. Stąd bardzo wiele mówi się o walucie cyfrowej. Zapomina się o tym, że pieniądz nie pełni tylko roli transakcyjnej. Banki komercyjne tworzą pieniądz w procesach kredytowania, by to robić muszą mieć bazę depozytową. W okresie kryzysu trudno jest sobie wyobrazić w jaki sposób można sensownie zapobiec ucieczce depozytów z banku do pieniądza cyfrowego banku centralnego. Dlatego też ten koncept jest szeroko dyskutowany, ale w praktyce - trudno realizowalny" - powiedział Szpunar.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: