Piotr Tomaszewski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Prezes Zarządu Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Piotr Tomaszewski, Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Źródło: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Prezes Zarządu Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Piotr Tomaszewski 9 marca 2020 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Piotr Tomaszewski jest związany z bankowością od 1992 r. Początkowo pracował w Banku Ochrony Środowiska, a od 1999 r. związał się z BZ WBK (później Santander Bank Polska), gdzie pełnił funkcje dyrektorskie. W 2017 r. został Dyrektorem Santander Biura Maklerskiego, a od 2016 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Santander TFI. W 2019 r. dołączył do Rady Izby Domów Maklerskich.
Ukończył studia w zakresie handlu zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim.

Udostępnij artykuł: