Piotr Wróbel

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Bank Ochrony Środowiska S.A.

Członek Rady Nadzorczej Bank Ochrony Środowiska S.A.

Wykształcenie:

 • 2013 r. - ukończona aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz wpis na listę radców prawnych (WA-9641)
 • 2008 r. - ukończone studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości na Wydziale Architektury Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • 2007 r. - ukończone studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (magister prawa)

Doświadczenie zawodowe:

 • od sierpnia 2020 r. członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska
 • od listopada 2019 r. dyrektor Departamentu Prawnego – Koordynator pomocy prawnej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • od lutego 2015 r. członek Pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie
 • 06.2018 - 11.2019 kierownik Wydziału Prawnego - Koordynator pomocy prawnej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • 05.2016 – 05. 2018 radca prawny w Wydziale Prawnym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • 10.2012 – 06.2016 naczelnik Wydziału Uwłaszczenia Państwowych Osób Prawnych i Regulacji Stanów Prawnych Dróg w Departamencie Orzecznictwa w obecnym Ministerstwie Rozwoju
 • 10.2007 – 10.2012 główny specjalista w Departamencie Orzecznictwa Ministerstwa Infrastruktury

Według złożonego oświadczenia p. Piotr Wróbel, poza wyżej wskazaną działalnością:

 • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
 • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
 • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
 • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Udostępnij artykuł: