Pisuliński Jerzy

P

Jerzy Pisuliński - prof. dr hab., kierownik Katedry Prawa Cywilnego UJ, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ, arbiter Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy ZBP, autor opinii do projektów ustaw, m.in. dla Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP.

Jerzy Pisuliński - prof. dr hab., kierownik Katedry Prawa Cywilnego UJ, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ, arbiter Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy ZBP, autor opinii do projektów ustaw, m.in. dla Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP.

 

Udostępnij artykuł: