PIT 2020: ZUS rozpoczyna akcję wysyłkową do emerytów i rencistów

Finanse osobiste

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych PIT za 2020 r. ‒ poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Formularze trafią do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS. Deklaracje będą wysyłane do na przełomie stycznia i lutego.

PIT, podatki
Fot. stock.adobe.com /Patrycja

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych PIT za 2020 r. ‒ poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Formularze trafią do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS. Deklaracje będą wysyłane do na przełomie stycznia i lutego.

Co roku na przełomie stycznia i lutego ZUS rozpoczyna akcję wysyłkową deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11.

Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

Co ważne, w tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Takie osoby otrzymają PIT-11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego.

Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznania podatkowego. Jeśli świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lubPIT-36.

Przed 1 marca 2021 r. wszyscy, którzy w ubiegłym roku choćby tylko jeden raz pobrali świadczenie z ZUS, otrzymają należną im deklarację podatkową.

W tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku

Z ponad 9,5 mln wysyłanych deklaracji, w granicach 8,3 mln otrzymają emeryci i renciści. Pozostałe formularze trafią m.in. do osób, które w ubiegłym roku pobierały zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze.

Czytaj także: Niekorzystne zmiany dla podatników PIT: ulga abolicyjna w 2021 roku

Deklaracja PIT-40A

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świadczenie z ZUS.

Jeżeli świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń –  nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36

W tym roku roczne obliczenie podatku będzie sporządzane tylko dla podatników  z kwotą niedopłaty podatku, gdy suma zaliczek przekazanych do US w roku podatkowym nie przewyższa kwoty podatku należnego od uzyskanego dochodu.

Deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy z renty socjalnej.

Jeżeli świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń –  nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowuje wszystkim podatnikom zeznania podatkowe i udostępnia je w wersji elektronicznej w aplikacji e-Deklaracje dostępnej na stronie podatki.gov.pl.

Czytaj także: Ministerstwo Finansów: mikrofirmy i MŚP zaoszczędzą ok. 7 mld zł na zmianach podatkowych

Deklaracja PIT-11A

PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały inne niż wymienione powyżej świadczenia z ZUS (zasiłki chorobowe, macierzyńskie) i tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS.

Od tego roku PIT-11A otrzymają podatnicy, dla których w rozliczeniu byłaby ustalona  kwota nadpłaty podatku

Deklaracje te otrzymają również m.in. osoby, które złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.

Od tego roku PIT-11A otrzymają podatnicy, dla których w rozliczeniu byłaby ustalona  kwota nadpłaty podatku, gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego w roku podatkowym przewyższyła kwotę podatku należnego za ten rok od dochodów uzyskanych w ZUS.

Deklaracja PIT-11

PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

ZUS przypomina, że emeryci i renciści, którzy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, powinni to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które złożą w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia.

1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, świadczeniobiorca nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

W szczególnych, uzasadnionych losowo, okolicznościach ZUS może wydać świadczeniobiorcy duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej standardową drogą pocztową. Duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS.

Czytaj także: 10 najczęstszych błędów podatkowych popełnianych przez przedsiębiorców, jak ich uniknąć?

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: