PIU: 31 mld zł trafiło do poszkodowanych

Gospodarka

Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł 2 mld zł w I-III kw. 2018 r. i był o 5,6% wyższy niż rok wcześniej. Ubezpieczyciele majątkowi wypracowali w tym czasie 3,7 mld zł zysku, co oznacza wzrost o 24,6% r/r, jednak 1/3 tego wyniku to dywidenda z PZU Życie do PZU SA, ujęta już w ubiegłorocznym zysku netto ubezpieczycieli życiowych, podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Ubezpieczyciele zebrali łącznie ponad 46 mld zł składek w I-III kw. br. tj. o 0,3% więcej r/r.

Ubezpieczenia
Fot. stock.adobe.com/Worawut

Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł 2 mld zł w I-III kw. 2018 r. i był o 5,6% wyższy niż rok wcześniej. Ubezpieczyciele majątkowi wypracowali w tym czasie 3,7 mld zł zysku, co oznacza wzrost o 24,6% r/r, jednak 1/3 tego wyniku to dywidenda z PZU Życie do PZU SA, ujęta już w ubiegłorocznym zysku netto ubezpieczycieli życiowych, podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Ubezpieczyciele zebrali łącznie ponad 46 mld zł składek w I-III kw. br. tj. o 0,3% więcej r/r.

Najwięcej odszkodowań oraz zlikwidowanych szkód dotyczyło tradycyjnie ubezpieczeń komunikacyjnych #ubezpieczenie #PIU @PIU_org_pl

"Wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł 2,4 mld zł i był niższy niż rok wcześniej o 0,5%. Wynik techniczny ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 2,4 mld zł i był o 57% wyższy niż rok wcześniej. Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy na koniec III kw. 2018 r. wyniósł 1 mld zł, a podatek od aktywów - ok. 540 mln zł" - czytamy w raporcie.

Składka przypisana brutto w ubezpieczeniach majątkowych

Składka przypisana brutto w ubezpieczeniach majątkowych wyniosła 29,89 mld zł na koniec III kw. i była wyższa o 7,32% w skali roku.Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 12,4 mld zł i była o 10,6% wyższa niż rok wcześniej. Największy udział w składce na rynku majątkowym mają ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (2,4 mld zł, wzrost o 16,7% r/r), ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (2,4 mld zł, wzrost o 2,5%) oraz ubezpieczenia OC ogólnego (1,6 mld zł, wzrost o 12,7%).

"Raport PIU pt. "Klimat ryzyka. Jak prewencja i ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na otoczenie?" pokazuje wyraźnie, że kolejne lata to coraz częstsze występowanie gwałtownych zjawisk pogodowych. Bez dobrej polityki zarządzania ryzykiem, musimy liczyć się niestety także z coraz większymi szkodami z tego tytułu" - powiedział wiceprezes PIU Andrzej Maciążek, cytowany w raporcie.

Składka w ubezpieczeniach życiowych

Składka w ubezpieczeniach życiowych wyniosła 16,41 mld zł, co oznacza spadek o 10,3% r/r. Wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 15,9 mld zł (wzrost o 5,1% r/r)"Znamy już kształt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Cele PPK będą realizowane z udziałem ubezpieczycieli. Część zakładów ubezpieczeń zdecyduje się na oferowanie PPK, część natomiast na pośredniczenie w oferowaniu planów, stworzonych w ramach grupy kapitałowej" - skomentował prezes PIU Grzegorz Prądzyński, cytowany w komunikacie.

Odszkodowania i świadczenia wypłacone wyższe o 5,12% w skali roku

PIU podała, że odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w dziale ubezpieczeń na życie wyniosły 15,88 mld zł w I-III kw. i były wyższe o 5,12% w skali roku.Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w ubezpieczeniach majątkowych wzrosły o 3,96% w skali roku i wyniosły 15,06 mld zł po trzech kwartałach tego roku.W odniesieniu do rynku komunikacyjnego odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z OC wyniosły 6,6 mld zł (wzrost o 4,2% r/r), zaś odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z AC wyniosły 3,7 mld zł (wzrost o 9,4% r/r).PIU podała, że średnia składka z rocznej umowy OC ppm (posiadaczy pojazdów mechanicznych) na koniec III kw. br. wyniosła 568,7 i jest to 0,1% mniej niż rok wcześniej, zaś średnia szkoda z umowy OC ppm w tym czasie sięgnęła 7 428 i było to o niecałe 3% więcej niż rok wcześniej."Cały rok 2018 r. to wyhamowywanie wzrostu składki w ubezpieczeniach obowiązkowych OC ppm. W tej chwili nie toczą się prace nad regulacjami, które mogłyby w sposób nagły zwiększyć koszty odszkodowań i świadczeń. To z kolei zmniejsza prawdopodobieństwo nagłego wzrostu cen" - powiedział prezes PIU.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: