PIU: Reverse mortgage – rozwiązania prawne i instytucjonalne na wybranych rynkach

Polecamy

Zapraszamy do lektury raportu, pt. "Reverse mortgage - rozwiązania prawne i instytucjonalne na wybranych rynkach".

Zapraszamy do lektury raportu, pt. "Reverse mortgage - rozwiązania prawne i instytucjonalne na wybranych rynkach".

Udostępnij artykuł:

PIU: Reverse mortgage – rozwiązania prawne i instytucjonalne na wybranych rynkach

Raporty

Zapraszamy do lektury raportu, pt. "Reverse mortgage - rozwiązania prawne i instytucjonalne na wybranych rynkach".

Zapraszamy do lektury raportu, pt. "Reverse mortgage - rozwiązania prawne i instytucjonalne na wybranych rynkach".

Badanie to, którego autorem jest dr Barbara Więckowska z SGH, wykonane zostało na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jego autorem jest dr Barbara Więckowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Raport został przygotowany w związku z pracami Ministerstwa Finansów nad założeniami do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. PIU bierze aktywny udział w tych pracach. Celem raportu było zebranie wiedzy o rozwiązaniach w innych krajach, związanych z odwróconą hipoteką, a także o udziale firm ubezpieczeniowych w tym segmencie rynku.

Pobierz Raport "Reverse mortgage - rozwiązania prawne i instytucjonalne na wybranych rynkach".

Źródło: www.piu.org.pl

Udostępnij artykuł: