PIU: ubezpieczyciele poszkodowanym i klientom wypłacili 10,5 mld zł w I kw. 2018 r.

Gospodarka

Ubezpieczyciele zebrali 16,3 mld zł składek w I kw., o 1,9% więcej niż rok wcześniej, poinformowała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Poszkodowanym i klientom wypłacono 10,5 mld zł. Najwięcej odszkodowań oraz zlikwidowanych szkód dotyczyło tradycyjnie ubezpieczeń komunikacyjnych.

Rozbity samochód
For. Pixabay.com

Ubezpieczyciele zebrali 16,3 mld zł składek w I kw., o 1,9% więcej niż rok wcześniej, poinformowała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Poszkodowanym i klientom wypłacono 10,5 mld zł. Najwięcej odszkodowań oraz zlikwidowanych szkód dotyczyło tradycyjnie ubezpieczeń komunikacyjnych.

#PIU: #ubezpieczyciele zebrali 16,3 mld zł składek w I kw., o 1,9% więcej niż rok wcześniej #ubezpieczenia @PIU_org_pl

Na rynku komunikacyjnym składka z ubezpieczeń OC wyniosła 3,7 mld zł (wzrost o 6,8%), odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z OC wyniosły 2,3 mld zł (wzrost o 2,9%), składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła 2,1 mld zł (wzrost o 12,5%), odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z AC wyniosły 1,3 mld zł (wzrost o 9,2%), podano.

Wyhamowanie wzrostu składki i wzrostu wypłat

"Na rynku po I kw. 2018 r. widać zarówno wyhamowanie wzrostu składki, jak i wzrostu wypłat. Pozostaje pytanie, czy jest to trwała tendencja. Bardzo istotne w tym kontekście jest ostatnie uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego w kontekście świadczeń dla osób pośrednio poszkodowanych. Sąd precyzyjnie określił, że sytuacje, w których można występować o zadośćuczynienie, gdy ustała więź rodzinna z ofiarą wypadku drogowego, są wyjątkowe" – powiedział prezes PIU Grzegorz Prądzyński, cytowany w komunikacie.

Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 4,7 mld zł i była o 6,5% wyższa niż rok wcześniej. Największy udział w składce na rynku majątkowym mają ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (1 mld zł, spadek rok do roku o 1,4%), ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (688 mln zł, wzrost o 15,6%) oraz ubezpieczenia OC (641 mln zł, wzrost rok do roku o 10,8%), podano także."Pierwszy kwartał 2018 r. nie obfitował na szczęście w żadne masowe zdarzenia związane z pogodą. Prognozy mówią natomiast o możliwych gwałtownych burzach i deszczach nawalnych. Ubezpieczyciele są finansowo i logistycznie przygotowani na tego typu zjawiska, natomiast trzeba mieć nadzieję, że nie będziemy mieli okazji się o tym przekonywać" – wyjaśnił wiceprezes PIU Andrzej Maciążek.

Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 5,7 mld zł (spadek o 7,4%), a wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 5,4 mld zł (spadek o 3,9%).

Ubezpieczyciele czekają na ustawę o PPK

"Ubezpieczyciele życiowi czekają przede wszystkim na ostateczny kształt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) i decyzję o zwolnieniu z podatku od aktywów środków, gromadzonych na długoterminowe oszczędzanie. Nie mam wątpliwości, że cele PPK powinny być realizowane z udziałem ubezpieczycieli. Mają oni nie tylko doświadczenie w zarządzaniu aktywami, ale też znakomite kontakty z pracodawcami, co pozwoli znacząco zwiększyć świadomość o PPK" – dodał Prądzyński.Zysk netto ubezpieczycieli życiowych po I kw. 2018 wyniósł 470 mln zł i był o 3,1% niższy niż rok wcześniej. Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli I kw. 2018 r. z zyskiem 588 mln zł, co oznacza wzrost o 6,2%, podano także."Wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł 679 mln zł i był wyższy niż rok wcześniej o 6,3%. Wynik techniczny ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 691 mln zł i był o 15,2% wyższy niż rok wcześniej. Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy na koniec I kw. 2018 r. r. wyniósł 312 mln zł, a podatek od aktywów – ok. 180 mln zł" - podsumowano.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: